İsim değiştirme nasıl yapılır?

Ad üzerindeki haklar nelerdir?

  • Adın korunması
  • Adın değiştirilmesi

Adın korunması nedir?(Medeni Kanun 26. Madde)

  • İsminin kullanılması çekişmeli olan kişi hakkının tespiti için dava edebilir. İsmi haksız olarak kullanılan kişi buna son verilmesinin, haksız kullanan kusurlu ise ayrıca maddi zararının giderilmesinin ve uğradığı haksızlığın niteliği gerektiriyorsa manevi tazminat ödenmesi isteyebilir.

Okumaya devam et

Çocukların Cinsel İstismarı (TCK Madde 103)

Çocukların cinsel istismarı suçu ve cezası nedir?

  • Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
  • Cinsel istismarın sarkıntılık düzeyinde kalması durumunda 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
  • Mağdur 12 yaşından küçükse verilecek ceza istismar durumunda 10 yıldan sarkıntılık durumunda ise 5 yıldan az olamaz.
  • Sarkıntılık suçunun failinin çocuk olması durumunda soruşturma ve kovuşturma yapılması mağdurun velisinin veya vasisinin şikayetine bağlıdır.

Okumaya devam et

error: Content is protected !!