Boşanma Davası nasıl açılır? Tmk.166/3

Boşanma Davası Hangi Mahkemeye Açılır?

 • Boşanma, Aile Hukukunun alt dalıdır. Anlaşmalı veya çekişmeli olan boşanma davasının açılacağı yer Aile Mahkemesidir.

Boşanma Davasında Sebep Göstermek Zorunlu mu?

 • Boşanma davasını açan taraf, sebep göstermelidir.

Boşanma Davası Sebepleri Nelerdir?

 • Şiddetli geçimsizlik
 • Saygısızlık
 • Zina
 • Alkol ve kötü huylar
 • Tahammülsüzlük vs.’dir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir?

 • Çiftler evliliğin yürümediğinden hem fikir olduklarında anlaşmalı boşanma davası açmalıdır. Anlaştıkları için maddi ve manevi olarak daha az zarar ile ve hızlı bir şekilde süreci tamamlayabilmektedirler. Anlaşmalı boşanma davası açabilmek için 1 yıl evli kalınması gerekmektedir.
 • 1 yıl evli kalan her çift anlaşmalı boşanma yolunu seçmek isteyebilirler.
 • Çiftler anlaşmalı boşanma davasında mahkemeye gerekçe göstermek zorunda değildir.
 • Protokole istenen istenmeyen her şey açıkça yazılmalıdır.
 • Dava tek celsede tamamlanır.

Okumaya devam et

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu ve Cezası nedir?

Cumhurbaşkanına hakaret suçunun cezası nedir?

 • Türk Ceza Kanunu’nun 299. maddesinde Cumhurbaşkanına Hakaret suçunun ceza tanımı yapılmıştır.
 • Cumhurbaşkanına hakaret eden kişi 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılır.
 • Suçun alenen işlenmesi durumunda ceza altında bir oranında arttırılır.
 • Bu suçtan dolayı kovuşturma yapılması Adalet Bakanının iznine tabiidir.

5816 sayılı kanun nedir?

5816 sayılı Atatürk Aleyhine işlenen suçların cezası nedir?

 • Atatürk’ün hatırasına hakaret eden kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına çarptırılır.
 • Atatürk’ün heykel, büst ve abidelerine veya kabrine zarar veren kıran bozan veya kirleten kişiye bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.
 • Başkalarını teşvik eden kişi asıl fail gibi cezalandırılır.
 • Toplu olarak veya umumi, umuma açık mahallerde veya basın aracılığıyla işlendiği taktirde ceza yarı oranında arttırılır.
 • Zor kullanarak işlenir veya teşebbüs edilirse ceza bir misli arttırılır.

Okumaya devam et

error: Content is protected !!