AIHM Başvuru

AİHM (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi)

1959 yılında İtalya’nın başkenti Roma’da kurulmuş olan Uluslararası bir mahkemedir.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Bireysel başvuru şartları nelerdir?

Öncelikle AIMH’e başvurmaya karar verdiğinizde, Mahkeme İçtüzüğü’nün 47. maddesine uygun olması gerekmektedir. Mahkeme İçtüzüğü’nün 1 ve 2. maddelerinde belirtilen belgeleri tam olarak sunmadığınız taktirde, başvurular incelenmez. Usulüne uygun yapılan tüm başvurular Mahkeme tarafından incelenir, ancak başvurunun kabul edileceği anlamına gelmemektedir.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Mahkeme İçtüzüğü (AIHM Madde 47)

1. Sözleşmenin 34. maddesine göre yapılan başvuru, Yazı İşleri Müdürlüğü’nün hazırladığı form ile yapılır. İstenilen kısımların ve aşağıdaki hususların eksiksiz doldurulması gerekmektedir.

(a) Başvuranın; adı, doğum tarihi, uyruğu, adresi tüzel kişi ise; tam adı, kurulma veya tescil tarihi ile sicil numarası ve resmi adresi eksiksiz doldurulmalıdır.

(b) Temsilci olacaksa; adı, adres, telefon ve faks numarası, e-posta, mesleği eksiksiz doldurulmalıdır.

(c) Başvuranın temsil edildiği hallerde, formun yetki belgesi bölümünde tarih ve başvuranın ıslak imzası olmak zorundadır. Temsilci başvuran adına hareket etmeyi kabul ettiği taktirde ıslak imzası bulunmalıdır.

(d) Aleyhine başvuru yapılan Sözleşmeci Devletin veya Devletlerin adı,

(e) Olaylara dair açıklama

(f) Özlü ve okunaklı bir açıklama yapılmalı.

(g) Başvuran kişinin Sözleşmenin 35. maddesi 1. fıkrasında belirtilen kabul edilebilirlik şartlarına uyduğunu gösteren, özlü ve okunaklı bir açıklama yapılmalı.

2. (a)Başvuru formunun ilgili bölümlerinde belirtilmesi gereken , 1. maddenin e,f ve g fıkralarında ki bilgilerin eksiksiz olmalı gerekmektedir.

(b) Bununla beraber, başvuran kişi olaylara, ileri sürülen Sözleşme ihlallerine ve gerekçelerine ilişkin olarak açıklamaların ekleyip tamamlamalıdır. 20 sayfadan fazla bilgi olmamalıdır.

AIHM Başvuru Formuna ulaşmak için ;

  • https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants/forms/tur&c=

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!