Bölge Adliye Mahkemesi nedir?

Bölge Adliye Mahkemeleri kim tarafından kurulur?

 • Bölge Adliye Mahkemeleri (BAM) Hakimler ve Savcılar Kurulunun olumlu görüşü alınarak Adalet Bakanlığı tarafından kurulur.
 • Bölge Adliye Mahkemelerinin yargı çevrelerinin belirlenmesine, değiştirilmesine veya kaldırılmasına Adalet Bakanlığının önerisi üzerine HSK tarafından karar verilir.

Bölge Adliye Mahkemelerinin hangi kurullardan oluşur?

 • Başkanlık, ceza daireleri başkanlar kurulu, hukuk daireleri başkanlar kurulu, daireleri, bam  Cumhuriyet başsabcılığı, bam adalet komisyonu ve müdürlüklerden oluşur.

Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığı

 • Her BAM’da bir başkan bulunur. Başkanlık başkan ve yazı işleri müdürlüğünden oluşur.

Bölge Adliye Mahkemesi Daireleri nelerdir?bölge adliye mahkemesi

 • Hukuk ve Ceza dairelerinden oluşur. Her BAM’da en az 3 hukuk ve 2 ceza dairesi bulunur.
 • Dairelerden bir başkan ile yeteri kadar üye vardır.

Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı

Okumaya devam et

İftira Suçu (TCK MD. 267)

İftira Suçunun cezası nedir?

 • Yetkili mercilere ihbar ve şikayette bulunan ya da basın aracılığıyla işlemediği bildiği halde, hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasına ya da idari yaptırım uygulanmasını sağlamak amacıyla bir kimseye hukuka aykırı bir fiil isnat eden kişi 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılır.
 • Maddi eser ve delilleri uydurarak iftirada bulunulması durumunda ceza yarı oranında arttırılır.
 • Mağdurun beraat kararı veya kovuşturmaya yer olması durumunda ceza yarı oranından arttırılır.
 • İftira eden, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçuna ilişkin hükümlere göre dolaylı fail olarak sorumludur.
 • Mağdurun müebbet hapis cezasına mahkum edilmesi halinde, 20 yıldan 30 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
 • Mağdurun mahkum olduğu hapis cezasının infazı başlamış ise beşinci fıkraya göre ceza yarı oranından arttırılır.

İftira Suçunda dava zaman aşımı ne zaman başlar?

Okumaya devam et

Ruhsatsız Silah taşımanın cezası nedir? 6136 Sayılı Kanun

6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanun nedir?

 • Saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılan ateşli silahlarla mermilerin ve bıçaklarla diğer aletlerin ülkeye sokulması, yapımı, satışı, satın alınması, taşınması ile bulundurulması bu kanuna tabiidir.  ruhsatsız silah bulundurma suçu

Türkiye’de Ateşli silahlarla mermileri yapmaktaki yetkili kuruluşlar neresidir? (md. 4)

 • Yurt içinde ateşli silahlarla mermilerin yapılmasındaki yetkili kuruluşlar  3763 (Türkiye’de Harp Silah ve Mühimatı yapan hususi sanayi müesseselerinin kontrolü hakkındaki kanun) , 5591(Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu hakkındaki kanun) ve 6551(Barut ve Patlayıcı Maddelerle Silah ve Teferruatı ve Av malzemesinin inhisardan çıkarılması hakkındaki kanun) sayılı kanun hükümlerine tabi olan firmalardır.

Yapımı yasak olan aletlerin bir sanat ve mesleğin icrası gereği kullanılması için izin nasıl alınır?

 • Kama, hançer, saldırma, şişli baston, sustalı, pala, kılıç, süngü, kasatura, sivri uçlu bıçaklar, topuz vb. özel nitelikli aletlerin yapımı sanat ve mesleğin icrası söz konusu ise İçişleri Bakanlığınca yapılacak yönetmelikte belirlenen kurallara göre izin alınır.

Taşıma ve Bulundurma ruhsatları kaç yıl geçerlidir?

Okumaya devam et

error: Content is protected !!

gebze avukat