Resmi Belgede (Evrakta) Sahtecilik Nedir? (TCK Md. 204)

Resmi Evrak;

Kamu kurum ile kuruluşlarının kendi aralarında veya tüzel ve gerçek kişiler ile iletişim sağlamak amacı ile oluşturdukları, sakladıkları veya gönderdikleri belgelere Resmi Evrak denir.

Resmi Evrakta (Belgede) Sahtecilik Suçu

 • Resmi belgesi sahte olarak düzenleyen, resmi belgeyi aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmi evrak veya belgeyi kullanan kişi, 2 ile 5 yıl arasında hapis ile cezalandırılır.
 • Türk Ceza Kanunu madde 204’te açıkça belirtilen suçun mağduru Devlettir.
 • Suçun oluşabilmesi için resmi evrak olması gerekmektedir.
 • Görevi gereği belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek belgeleri değiştirerek başkalarını aldatan, gerçeğe aykırı düzenleyip veya bu belgeyi kullanan kamu görevlisi olan kişi 3 ile 8 yıl arasında hapis ile cezalandırılır.
 • Belgenin sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli olan belge niteliğinde olması durumunda ceza 1/2 oranında arttırılır.

Okumaya devam et

Yargıtay Nedir?

Yargıtay Nedir? (Madde 1)

Adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adli yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme mercii olup,, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile bu Kanun ve diğer kanunların hükümlerine göre görev yapan bağımsız yüksek mahkemedir. (Madde 1 – Yargıtay Kanunu)

 

Yargıtay Kaç birimden oluşur? (Madde 2)

Yargıtay; Birinci Başkanlık, daireler, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, bürolar ve idari birimlerden oluşur.

 • Birinci Başkanlık; Birinci Başkan, Başkan vekilleri ve Genel Sekreterden oluşmaktadır.
 • Daireler; 12 hukuk, 12 Ceza ve her dairede 1 daire başkanıyla beraber yeteri kadar üye bulunmaktadır.
 • Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı; Cumhuriyet Başsavcısı, Cumhuriyet Başsavcı vekili, Cumhuriyet Başsavcı Başkan yardımcısıyla beraber başsavcı yardımcılarından oluşmaktadır.
 • Hukuk ve Ceza Genel Kurulları; Hukuk dairelerinin başkan ve üyeleri, Ceza Genel Kurulu ise, ceza daireleri başkan ve üyelerinden oluşmaktadır.

Yargıtay Kaç tane Karar Organı vardır?(Madde 3)

Okumaya devam et

Zimmet Suçu ne demektir? (TCK. Madde 247)

TCK Madde 247 Zimmet Nedir?

 • Görevinden dolayı zilyetliği kendisine devredilmiş olan veya korumak ve gözetimiyle yükümlü kılındığı malı kendisinin ve/veya başkasının zimmetine geçirmiş olan kamu görevlisi hakkında 5-10 yıl arasından hapis cezası verilir.
 • Suçun açığa çıkmamasına sağlamaya yönelik yapılacak hileli davranış sergilenmesi halinde, alacağı ceza 1/2 oranında artar.
 • Geçici süre kullandığı malı iade edilmek üzere suçun işlenmesi halinde, verilecek ceza 1/2 oranında indirilebilir.

Zimmet Suçu Kim tarafından işlenir?

 • Zimmet suçu kamu görevlisi tarafından işlenebilir.

Basit ve Nitelikli Zimmet Suçlarının cezası nedir?

 • Basit zimmet suçunun cezası 7-12 yıldır.
 • Nitelikli zimmet suçunun cezası 7.5-18 yıldır.

 

TCK Madde 247’nin Gerekçesi Nedir?

Okumaya devam et

error: Content is protected !!