Müsadere Nedir? TCK MD. 54-55

Müsadere Nedir?

Müsadere, mahkumiyetin sonucu olarak veya yasada gösterilen hallerde, mahkumiyet bulunmasa da bir eşyanın mülkiyetinin devlete geçmesi demektir. Mülkiyet hakkı devlete geçtikten sonra, devletin bu eşyayı imha etmesi veya elinde tutması devletin takdiridir.

Müsadere genel veya özel olabilir.

  • Genel Müsadere, kişinin mal varlığının tümü üzerinde mülkiyet hakkının devlete geçmesidir. Anayasaya göre genel müsadere yasaktır. (Anayasa Madde 38/7)
  • Özel Müsadere, suçta kullanılan kullanılmak üzere hazırlanan veya suçtan meydana gelen yani suçtan doğrudan doğruya ilgili olan bir eşya veya değerin mülkiyetinin devlete geçmesidir. Türk Ceza Kanununda özel müsadereye yer verilmiştir.

Müsadere kararı hakim/mahkeme tarafından verilebilir.

Müsaderenin Çeşitleri ve Kapsamı nelerdir?

Türk Ceza Kanunu’nda müsadereye eşya ve kazanç müsaderesi olarak iki farklı şekilde yer verilmiştir.

Eşya Müsaderesi nedir? (Türk Ceza Kanunu Md. 54/1)

Türk Ceza Kanunu’nun 54. maddesinde belirtilen; iyi niyetli üçüncü kişilere ait olmamak şartıyla, kasıtlı olarak bir suçun işlenmesinde kullanılan veya suçun işlenmesine tahsis edilen ya da suçtan meydana gelen eşyanın müsaderesine hüküm olunur. Suçu işlemede kullanılmak üzere hazırlanmış olan eşya, kamu güvenliği, sağlığı veya genel ahlak açısından tehlikeli olunması durumunda müsadere edilmektedir.

  • Ayni hak saklı kalmak şartıyla müsadere kararı verilir.

Okumaya devam et

AIHM Başvuru

AİHM (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi)

1959 yılında İtalya’nın başkenti Roma’da kurulmuş olan Uluslararası bir mahkemedir.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Bireysel başvuru şartları nelerdir?

Öncelikle AIMH’e başvurmaya karar verdiğinizde, Mahkeme İçtüzüğü’nün 47. maddesine uygun olması gerekmektedir. Mahkeme İçtüzüğü’nün 1 ve 2. maddelerinde belirtilen belgeleri tam olarak sunmadığınız taktirde, başvurular incelenmez. Usulüne uygun yapılan tüm başvurular Mahkeme tarafından incelenir, ancak başvurunun kabul edileceği anlamına gelmemektedir.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Mahkeme İçtüzüğü (AIHM Madde 47)

1. Sözleşmenin 34. maddesine göre yapılan başvuru, Yazı İşleri Müdürlüğü’nün hazırladığı form ile yapılır. İstenilen kısımların ve aşağıdaki hususların eksiksiz doldurulması gerekmektedir.

(a) Başvuranın; adı, doğum tarihi, uyruğu, adresi tüzel kişi ise; tam adı, kurulma veya tescil tarihi ile sicil numarası ve resmi adresi eksiksiz doldurulmalıdır.

(b) Temsilci olacaksa; adı, adres, telefon ve faks numarası, e-posta, mesleği eksiksiz doldurulmalıdır.

Okumaya devam et

İçicilik Cezası (TCK Md. 191)

Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde sayı alan veya bulunduran kişinin cezası Türk Ceza Kanunu 191. Maddesinde 10 fıkrada belirtilmiştir.

Uyuşturucu Madde kullanan veya bulunduran kişini cezası

Kullanmak için uyuşturucu veya uyarısı madde satın alan kişi, bulunduran veya kullanan kişi 2-5 yıl arasında hapis cezası alır.

Bu suçu işleyen kişi için TCK’nın 171’inci maddesinde bulunan şartlar aranmaksızın, 5 yıl süre ile kamu davası açılmasının ertelenmesine karar verilir. Cumhuriyet savcısı, şüpheliyi, erteleme süresi içerisinde kendisine yüklenen yükümlülüklere uygun davranmadığı veya yasakları ihlal etmesi halinde kendisi için ortaya çıkacak sonuçlar konusunda uyarmaktadır.

Uyuşturucu Madde kullanımında Denetimli Serbestlik

Ertelenen süre zarfından şüpheli için minimum 1 yıl denetimli serbestlik uygulanmaktadır. Cumhuriyet savcısı kararı ile 3 aylık dilimler halinde, denetimli serbestlik 1 yıl daha uzatılabilir.

Şüphelinin Erteleme süre zarfından hakkında kamu davası açılması için;

Kendisine yüklenmiş olan yükümlülük veya tedavinin gereklerin uygun davranmaması halinde,

Tekrardan uyuşturucu madde satıl alarak kullanması veya bulundurması halinde,

Okumaya devam et

error: Content is protected !!

gebze avukat