bölge adliye mahkemesi

Bölge Adliye Mahkemesi nedir?

Bölge Adliye Mahkemeleri kim tarafından kurulur?

 • Bölge Adliye Mahkemeleri (BAM) Hakimler ve Savcılar Kurulunun olumlu görüşü alınarak Adalet Bakanlığı tarafından kurulur.
 • Bölge Adliye Mahkemelerinin yargı çevrelerinin belirlenmesine, değiştirilmesine veya kaldırılmasına Adalet Bakanlığının önerisi üzerine HSK tarafından karar verilir.

Bölge Adliye Mahkemelerinin hangi kurullardan oluşur?

 • Başkanlık, ceza daireleri başkanlar kurulu, hukuk daireleri başkanlar kurulu, daireleri, bam  Cumhuriyet başsabcılığı, bam adalet komisyonu ve müdürlüklerden oluşur.

Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığı

 • Her BAM’da bir başkan bulunur. Başkanlık başkan ve yazı işleri müdürlüğünden oluşur.

Bölge Adliye Mahkemesi Daireleri nelerdir?bölge adliye mahkemesi

 • Hukuk ve Ceza dairelerinden oluşur. Her BAM’da en az 3 hukuk ve 2 ceza dairesi bulunur.
 • Dairelerden bir başkan ile yeteri kadar üye vardır.

Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı

 • Her BAM’da bir Cumhuriyet başsavcılığı bulunur. BAM Cumhuriyet başsavcılığı, Cumhuriyet başsavcısı ve yeteri kadar Cumhuriyet savcısından oluşur.
 • En kıdemli Cumhuriyet savcısı Cumhuriyet başsavcı vekili olarak görev yapar.

Bölge Adliye Mahkemesinde Adalet Komisyonu var mıdır?

 • Her BAM’da bir adalet komisyonu bulunur.

Bölge Adliye Mahkemelerinin görevleri nelerdir?

 • Adli yargı ilk derece mahkemelerince verilen ve kesin olmayan hüküm ve kararlara karşı yapılacak başvuruları inceleyip karar bağlamak.
 • Kanunlarda verilen diğer görevleri yapmak.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!