Borca İtiraz Dilekçesi

Borca itiraz dilekçesi örneği aşağıdadır.

…………….. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’ NE
Dosya No: ……………

BORCA İTİRAZ EDEN : AD SOYAD TC
Adres

KARŞI TARAF : AD SOYAD

VEKİLİ : Av.

KONU : Borca ve tüm ferilerine itirazlarımız ve takibin durdurulması talebi

A Ç I K L A M A L A R

Yukarıda belirtilen icra dosyasında aleyhime ilamsız (örnek no:…) icra takibi yapılmıştır. Takibe süresi içinde itiraz ediyoruz. Şöyle ki;
Alacaklı görünen tarafa herhangi bir borcum bulunmamaktadır. Aramızda hukuki bir ilişki de bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle başkaca beyan ve itiraz haklarımız saklı kalmak kaydı ile tarafıma karşı yapılmış olan ilamsız takibe, ödeme emrine, borca, işletilmiş veya işleyecek her türlü faize ve diğer tüm ferilerine itiraz ediyoruz.

SONUÇ ve İSTEM : Sunulan nedenlerle her türlü dava, itiraz, beyan ve talep haklarımız saklı kalmak kaydıyla, icra takibine konu borca, faize ve tüm ferilerine itiraz eder, takibin durdurulmasına karar verilmesini arz ve talep ederim. TARİH

Saygılarımla,
Borca İtiraz Eden
AD SOYAD

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!