Boşanma Davası nasıl açılır? Tmk.166/3

Boşanma Davası Hangi Mahkemeye Açılır?

 • Boşanma, Aile Hukukunun alt dalıdır. Anlaşmalı veya çekişmeli olan boşanma davasının açılacağı yer Aile Mahkemesidir.

Boşanma Davasında Sebep Göstermek Zorunlu mu?

 • Boşanma davasını açan taraf, sebep göstermelidir.

Boşanma Davası Sebepleri Nelerdir?

 • Şiddetli geçimsizlik
 • Saygısızlık
 • Zina
 • Alkol ve kötü huylar
 • Tahammülsüzlük vs.’dir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir?

 • Çiftler evliliğin yürümediğinden hem fikir olduklarında anlaşmalı boşanma davası açmalıdır. Anlaştıkları için maddi ve manevi olarak daha az zarar ile ve hızlı bir şekilde süreci tamamlayabilmektedirler. Anlaşmalı boşanma davası açabilmek için 1 yıl evli kalınması gerekmektedir.
 • 1 yıl evli kalan her çift anlaşmalı boşanma yolunu seçmek isteyebilirler.
 • Çiftler anlaşmalı boşanma davasında mahkemeye gerekçe göstermek zorunda değildir.
 • Protokole istenen istenmeyen her şey açıkça yazılmalıdır.
 • Dava tek celsede tamamlanır.

Çekişmeli Boşanma Davası Nedir?

 • Anlaşmalı boşanma davasının aksine, çiftlerden biri boşanmak istemediğinde çekişmeli boşanma davası gündeme gelir.
 • Ayrıca; boşanma davasında anlaşılıp, diğer konularda anlaşılamıyorsa çekişmeli boşanma davası açılır.
 • 1 yıldan az süren evliliklerde çekişmeli boşanma davası açılır.

Çekişmeli Boşanma Davası ne kadar sürmektedir?

 • Anlaşmalı boşanma davasından daha uzun olduğu kesindir. Çekişmeli boşanma davası 3-4 oturumda sonuçlanabilir.
 • Çekişmeli boşanma davasında temyiz yolu açıktır.
 • Çekişmeli boşanma davasında temyiz süresi 1 yıl kadar sürebilmektedir.
 • Avukat tutmak zorunda değilsiniz. Tutmanız faydalıdır.
 • Çekişmeli boşanma davasını çiftlerin en son 6 ay birlikte oturduğu veya çiftlerden birinin yerleşim alanında bulunman mahkemede açılabilir.
 • Aile mahkemesinin bulunmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemelerinde çekişmeli boşanma davası açılır.
 • Çekişmeli boşanma davasında nafaka talep edilebilir, avukatınız ile değerlendirmelisiniz.

Boşanma Davası Aşamaları

 • Protokol hazırlanır.
 • Konular düzenlenir.
 • Çiftler tarafından protokol imzalanır.
 • Dava dilekçesi hazırlanır.
 • Boşanma davası açılır.
 • Duruşma günü istenir.
 • İmzalarını ikrar ederseler, Mahkeme anlaşmalı boşanmaya karar verir.
 • Gerekçeli karar yazılarak tebliğ alınır.
 • Temyizden feragat ederler.
 • Kararın kesinleşmesinden sonra, karar nüfus müdürlüğüne gönderilir ve kimlikler değiştirilebilir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!