Yağma Suçu ve Cezası nedir? (TCK madde 148)

Yağma suçu ve cezası nedir?

  • Bir başkasının veya kendisinin yada yakınının hayatına vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden veyahutta malvarlığı itibari ile büyük bir zarar uğratacağından bahseden veya cebir yolu ile malı teslime veya alınmasına karşı koymaya mecbur kılan kişi 6 yıldan 10 yıla kadar hapis ile cezalandırılır.
  • Cebir ya da tehdit kullanarak mağdurun kendisini veya başkasının borç altına sokacak bir senet veya var olan bir senedin hükümsüz kaldığını açıklayan vesikayı vermeye böyle bir senedin alınmasına karşı koymamaya ve ilerde böyle bir senet haline gelebilecek bir kağıda imza veya var olan senedi imha etmeye ya da imhasına karşı koymaya mecbur kalınması halinde 6 yıldan 10 yıla kadar hapis verilir.
  • Mağdurun, herhangi bir vasıta aracılığıyla kendisini bilmeyecek veya savunamayacak hale getirilmesi de yağma suçunda cebir sayılır.

Okumaya devam et

TCK 142 Nitelikli Hırsızlık Suçu ve cezası

Hırsızlık Suçu (tck 141. madde)

  • Zilyedin kendi rızası olmadan başkasına ait taşınır bir malı, kendisine veya bir başkasına yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden alan kişiye 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilir.

Nitelikli Hırsızlık Suçu (tck 142. madde)

  • Suçun, kime ait olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında veyahutta ibadete ayrılmış yerlerde bulunan ya da kamu yararına tahsis edilen eşya hakkında,
  • Halkın yararlanması için sunulmuş ulaşım aracı içerisinde ya da bunların varış kalkış yerlerinde bulunan eşyalar hakkında,
  • Afet veya genel felaketin meydana getireceği zararları önleme veya hafifletmek amacıyla hazırlanan eşyalar hakkında,
  • Adet veya tahsis kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşyalar hakkında,

suçun işlenmesi halinde 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

 

Hırsızlık suçunun gece vaktinde işlenmesi halinde ceza yarı oranında artırılır.

 

error: Content is protected !!