HMK Madde 190 İspat Yükü

İspat Yükü nedir?

  • Kanunda özel bir düzenleme olmadıkça, iddia edilen vakıaya bağlanmış olan hukuki sonuçtan kendisine hak çıkaran tarafa aittir.
  • Kanuni olarak bir karineye dayanan taraf sadece karinenin temelinin oluşturan vakıaya ilişkin ispat yükü altındadır.
  • Kanunda öngörülmüş istisnalar dışında kalan karşı taraf kanuni karinenin aksini ispat edebilir.

Karşı İspat nedir? (HMK Madde 191)

  • İspat yükünün taşıyan tarafın iddiasının doğru olmadığı hakkında delil sunabilir, delil sunan taraf ispat yükünü üzerine almış sayılmaz.

 

2021 Adli Yardım Ücret tarifeleri nedir?

ADLİ YARDIM ÜCRET TARİFESİ (24.11.2020 TARİHİNDEN İTİBAREN)
MAHKEMESİ TARİFE BRÜT ÜCRET KDV TEVKİF KDV (5/10 STOPAJ %20 ÖDENECEK TUTAR
AİLE MAHKEMESİ 4.080,00 3777,78 302.22 151,11 755,56 3.173,33
SULH HUKUK MAHKEMESİ 1.740,00 1.611,11 290,00 145,00 322,22 1.433,89
ADLİ YARDIM ÜCRET TARİFESİ (24.11.2020 TARİHİNDEN İTİBAREN)
MAHKEMESİ TARİFE BRÜT ÜCRET KDV TEVKİF KDV (5/10) STOPAJ %20 ÖDENECEK TUTAR
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ – İŞ MAHKEMELERİ 4.080,00 3.457,63 622,37 311,19 691,53 3.077,29
İCRA DAİRESİ YAPILAN TAKİPLER İÇİN 720,00 610,17 109,83 0,00 122,03 597,97
İCRA MAHKEMELERİNDE TAKİP EDİLEN İŞLER İÇİN 840,00 711,86 128,14 0,00 142,37 697,63
İCRA MAHKEMELERİNDE TAKİP EDİLEN DAVA VE DURUŞMALARI İÇİN 1.360,00 1.152,54 207,46 103,73 230,51 1.025,76

2021 CMK Ücret tarifesi nedir?

2021 yılı CMK ücret tarifesi aşağıdaki gibidir.

HAZIRLIK AŞAMASINDA KARAKOL-SAVCILIK-SULH CEZA SORGU ( 3 Ü İÇİN TEK ÜCRET) TAKİP EDİLEN İŞLER
ÜCRET 422,88 TL
%18 KDV 76,12 TL
KDV DAHİL BÜRÜT ÜCRET 499,00 TL
%20 VERGİ STOPAJ 84,58 TL
NET ELE GEÇEN 414,42 TL
ÇOCUK MAHKEMELERİNDE TAKİP EDİLEN DAVALAR
ÜCRET 792,59 TL
% 8 KDV 63,41 TL
KDV DAHİL BÜRÜT ÜCRET 856,00 TL
% 20 VERGİ STOPAJ 158,52 TL
NET ELE GEÇEN 697,48 TL
ASLİYE CEZA, MAHKEMELERİNDE TAKİP EDİLEN DAVALAR
ÜCRET 725,42 TL
%18 KDV 130,58 TL
KDV DAHİL BÜRÜT ÜCRET 856,00 TL
%20 VERGİ STOPAJ 145,08 TL
NET ELE GEÇEN 710,92 TL
AĞIR CEZA MAHKEMELERİNDE TAKİP EDİLEN DAVALAR
ÜCRET 1,301,69 TL
%18 KDV 234,31 TL
KDV DAHİL BÜRÜT ÜCRET 1536,00 TL
%20 VERGİ STOPAJ 260,34 TL
KDV TEVKİFATI %50 117,15 TL
NET ELE GEÇEN 1,158,55 TL
BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR İÇİN
ÜCRET 1,301,69 TL
%18 KDV 234,31 TL
KDV DAHİL BÜRÜT ÜCRET 1536,00 TL
%20 VERGİ STOPAJ 260,34 TL
KDV TEVFİKATI %50 117,15 TL
NET ELE GEÇEN 1,158,51 TL
SERİ YARGILAMA UYARINCA TAKİP EDİLEN İŞLER
ÜCRET 303,39 TL
%18 KDV 54,61 TL
KDV DAHİL BÜRÜT ÜCRET 358,00 TL
%20 VERGİ STOPAJ 60,68 TL
NET ELE GEÇEN 297,32 TL
error: Content is protected !!