İftira Suçu (TCK MD. 267)

İftira Suçunun cezası nedir?

 • Yetkili mercilere ihbar ve şikayette bulunan ya da basın aracılığıyla işlemediği bildiği halde, hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasına ya da idari yaptırım uygulanmasını sağlamak amacıyla bir kimseye hukuka aykırı bir fiil isnat eden kişi 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılır.
 • Maddi eser ve delilleri uydurarak iftirada bulunulması durumunda ceza yarı oranında arttırılır.
 • Mağdurun beraat kararı veya kovuşturmaya yer olması durumunda ceza yarı oranından arttırılır.
 • İftira eden, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçuna ilişkin hükümlere göre dolaylı fail olarak sorumludur.
 • Mağdurun müebbet hapis cezasına mahkum edilmesi halinde, 20 yıldan 30 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
 • Mağdurun mahkum olduğu hapis cezasının infazı başlamış ise beşinci fıkraya göre ceza yarı oranından arttırılır.

İftira Suçunda dava zaman aşımı ne zaman başlar?

Okumaya devam et

Ruhsatsız Silah taşımanın cezası nedir? 6136 Sayılı Kanun

6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanun nedir?

 • Saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılan ateşli silahlarla mermilerin ve bıçaklarla diğer aletlerin ülkeye sokulması, yapımı, satışı, satın alınması, taşınması ile bulundurulması bu kanuna tabiidir.  ruhsatsız silah bulundurma suçu

Türkiye’de Ateşli silahlarla mermileri yapmaktaki yetkili kuruluşlar neresidir? (md. 4)

 • Yurt içinde ateşli silahlarla mermilerin yapılmasındaki yetkili kuruluşlar  3763 (Türkiye’de Harp Silah ve Mühimatı yapan hususi sanayi müesseselerinin kontrolü hakkındaki kanun) , 5591(Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu hakkındaki kanun) ve 6551(Barut ve Patlayıcı Maddelerle Silah ve Teferruatı ve Av malzemesinin inhisardan çıkarılması hakkındaki kanun) sayılı kanun hükümlerine tabi olan firmalardır.

Yapımı yasak olan aletlerin bir sanat ve mesleğin icrası gereği kullanılması için izin nasıl alınır?

 • Kama, hançer, saldırma, şişli baston, sustalı, pala, kılıç, süngü, kasatura, sivri uçlu bıçaklar, topuz vb. özel nitelikli aletlerin yapımı sanat ve mesleğin icrası söz konusu ise İçişleri Bakanlığınca yapılacak yönetmelikte belirlenen kurallara göre izin alınır.

Taşıma ve Bulundurma ruhsatları kaç yıl geçerlidir?

Okumaya devam et

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (TCK Madde 188)

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (TCK Madde 188) suçu nedir?

 • Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olacak şekilde ülke içerisinde satan, satışını arz eden ve başkalarına veren, sev eden, nakliye eden, depolayan, satın alan ve kabul eden ile bulunduran kişi,  yıldan az olmamak kaydıyla hapis 1000 günden 20000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Uyuşturucu veya uyarıcı madde verilen veya satılan kişi çocuk ise veren veya satan kişiye verilecek hapis cezası 15 yıldan az olamaz. (TCK md. 188 3. madde)

Uyuşturucu veya Uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal ve ihraç etme cezası nedir?

 • İmal, ithal veya ihraç eden kişi  20 yıldan 30 yıla kadar hapis ve 2000 günden 20000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılmaktadır.
 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde ihracı diğer ülke açısından fiilen ithal olarak nitelendirilmesi dolayısı ile bu ülkede yapılan yargılamanın sonucunca hüküm olunan cezanın infaz edilen kısmı, Türkiye’de uyuşturucu veya uyarıcı madde ihracı dolayısı ile yapılacak yargılama sonucunda hüküm olunan cezadan mahsup edilmektedir.

Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin eroin, kokain, morfin, sentetik kannabinoid ve türevleri veya bazmorfin olması durumunda;

Okumaya devam et

error: Content is protected !!

gebze avukat