Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (TCK Madde 188)

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (TCK Madde 188) suçu nedir?

  • Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olacak şekilde ülke içerisinde satan, satışını arz eden ve başkalarına veren, sev eden, nakliye eden, depolayan, satın alan ve kabul eden ile bulunduran kişi,  yıldan az olmamak kaydıyla hapis 1000 günden 20000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Uyuşturucu veya uyarıcı madde verilen veya satılan kişi çocuk ise veren veya satan kişiye verilecek hapis cezası 15 yıldan az olamaz. (TCK md. 188 3. madde)

Uyuşturucu veya Uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal ve ihraç etme cezası nedir?

  • İmal, ithal veya ihraç eden kişi  20 yıldan 30 yıla kadar hapis ve 2000 günden 20000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılmaktadır.
  • Uyuşturucu veya uyarıcı madde ihracı diğer ülke açısından fiilen ithal olarak nitelendirilmesi dolayısı ile bu ülkede yapılan yargılamanın sonucunca hüküm olunan cezanın infaz edilen kısmı, Türkiye’de uyuşturucu veya uyarıcı madde ihracı dolayısı ile yapılacak yargılama sonucunda hüküm olunan cezadan mahsup edilmektedir.

Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin eroin, kokain, morfin, sentetik kannabinoid ve türevleri veya bazmorfin olması durumunda;

Okumaya devam et

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) CMK 231

HAGB (Hükmün açıklanmasının geri bırakılması) (CMK 231) nedir?

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, sanığa yüklenen suçtan ötürü yapılan yargılamanın sonunda hükmolunan ceza 2 yıl ve daha az sürede hapis veya adli para cezasını kapsıyorsa, mahkeme tarafından HAGB’ye karar verilebilir. (CMK 231 MD.5)

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması şartları nelerdir?

  • Sanığın daha önceden kasıtlı bir suçtan mahkum olmamış olması,
  • Mahkemenin, sanığın davranışları ve tutumunu inceleyerek yeniden suç işlemeyeceğine kanaat getirmesi,
  • Suçun işlenmesi ile mağdur veya kamunun uğramış olduğu zarar, suç işlenmeden önceki haline getirilerek veya tazmin edilerek giderilmesi.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılmaması şartları nelerdir?

Okumaya devam et

Müsadere Nedir? TCK MD. 54-55

Müsadere Nedir?

Müsadere, mahkumiyetin sonucu olarak veya yasada gösterilen hallerde, mahkumiyet bulunmasa da bir eşyanın mülkiyetinin devlete geçmesi demektir. Mülkiyet hakkı devlete geçtikten sonra, devletin bu eşyayı imha etmesi veya elinde tutması devletin takdiridir.

Müsadere genel veya özel olabilir.

  • Genel Müsadere, kişinin mal varlığının tümü üzerinde mülkiyet hakkının devlete geçmesidir. Anayasaya göre genel müsadere yasaktır. (Anayasa Madde 38/7)
  • Özel Müsadere, suçta kullanılan kullanılmak üzere hazırlanan veya suçtan meydana gelen yani suçtan doğrudan doğruya ilgili olan bir eşya veya değerin mülkiyetinin devlete geçmesidir. Türk Ceza Kanununda özel müsadereye yer verilmiştir.

Müsadere kararı hakim/mahkeme tarafından verilebilir.

Müsaderenin Çeşitleri ve Kapsamı nelerdir?

Türk Ceza Kanunu’nda müsadereye eşya ve kazanç müsaderesi olarak iki farklı şekilde yer verilmiştir.

Eşya Müsaderesi nedir? (Türk Ceza Kanunu Md. 54/1)

Türk Ceza Kanunu’nun 54. maddesinde belirtilen; iyi niyetli üçüncü kişilere ait olmamak şartıyla, kasıtlı olarak bir suçun işlenmesinde kullanılan veya suçun işlenmesine tahsis edilen ya da suçtan meydana gelen eşyanın müsaderesine hüküm olunur. Suçu işlemede kullanılmak üzere hazırlanmış olan eşya, kamu güvenliği, sağlığı veya genel ahlak açısından tehlikeli olunması durumunda müsadere edilmektedir.

  • Ayni hak saklı kalmak şartıyla müsadere kararı verilir.

Okumaya devam et

error: Content is protected !!