İçicilik Cezası (TCK Md. 191)

Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde sayı alan veya bulunduran kişinin cezası Türk Ceza Kanunu 191. Maddesinde 10 fıkrada belirtilmiştir.

Uyuşturucu Madde kullanan veya bulunduran kişini cezası

Kullanmak için uyuşturucu veya uyarısı madde satın alan kişi, bulunduran veya kullanan kişi 2-5 yıl arasında hapis cezası alır.

Bu suçu işleyen kişi için TCK’nın 171’inci maddesinde bulunan şartlar aranmaksızın, 5 yıl süre ile kamu davası açılmasının ertelenmesine karar verilir. Cumhuriyet savcısı, şüpheliyi, erteleme süresi içerisinde kendisine yüklenen yükümlülüklere uygun davranmadığı veya yasakları ihlal etmesi halinde kendisi için ortaya çıkacak sonuçlar konusunda uyarmaktadır.

Uyuşturucu Madde kullanımında Denetimli Serbestlik

Ertelenen süre zarfından şüpheli için minimum 1 yıl denetimli serbestlik uygulanmaktadır. Cumhuriyet savcısı kararı ile 3 aylık dilimler halinde, denetimli serbestlik 1 yıl daha uzatılabilir.

Şüphelinin Erteleme süre zarfından hakkında kamu davası açılması için;

Kendisine yüklenmiş olan yükümlülük veya tedavinin gereklerin uygun davranmaması halinde,

Tekrardan uyuşturucu madde satıl alarak kullanması veya bulundurması halinde,

Okumaya devam et

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma (TCK Md. 106)

Kişiyi Hürriyetinden yoksun kılmanın cezası nedir?

Bir kişiyi hukuka aykırı olarak bir yerde kalmak veya hukuka aykırı olarak bir yere gitmek hürriyetinden yoksun bırakan kişiye, 1-5 yıl arasında hapis verilir.

Eğer ki kişi, fiili işlemek veya işlediği sırada cebir, hile veya tehdit kullanır ise, 2-7 yıl arasında hapis cezasına çarptırılır.

Kişiyi Hürriyetinden yoksun bırakma suçu aşağıdakilerle beraber işlendiğinde;

  • Silah,
  • Birden fazla kişi ile,
  • Kişinin yerine getirdiği kamu görevi ile,
  • Kamu görevinin sağladığı olanağı kötüye kullanılmak sureti ile,
  • Üstsoy, altsoy veya eşine karşı,
  • Çocuk veya beden ya da ruh bakımında kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye,

karşı işlendiğinde bu fıkralara göre verilecek ceza 1 kat arttırılmaktadır.

Okumaya devam et

Hakaret Etmenin Suçu nedir? (TCK Md. 125)

Hakaret Nedir?

Hakaret, şerefe karşı işlenen suçtur.

Hakaret Suçu Cezası nedir?

Bir kimsenin onuru, şerefi ve saygınlığı rencide edebilecek somut bir fiil veya sövmek suretiyle kişinin saygınlığına hakaret eden kişi 3 ay ile 2 yıl arasında hapis veya adli para cezasına çarptırılır. Hakaret edilen kişinin gıyabında yapılmışsa 3 kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir.

Sesli, yazılı veya görüntülü yapılmışsa 3 ay ile 2 yıl arasında hapis veya adli para cezasına çarptırılır.

Kamu Görevlisine karşı işlenen Hakaret Suçunun cezası nedir?

Hakaret suçu; kamu görevlisine görevinden ötürü, dini, siyasi, sosyal vs. yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı, kutsal sayılan değerlerden birine karşı işlenmesi halinde ceza 1 yıldan az olamaz.

Hakaret alenen işlendiği taktirde ceza 1/6 oranında arttırılır.

Okumaya devam et

error: Content is protected !!

gebze avukat