Yağma Suçu nedir? (TCK Md. 148)

Yağma nedir?

Yağma diğer adıyla gasp olarak bilinen suç türlerinden bir tanesidir. Bir malın kendisine teslim edilmesinin zorla gerçekleştirmektir.

Yağma Suçunun cezası nedir? (TCK Md. 148)

Bir kişiyi tehdit ederek veya cebir kullanarak bir malın teslimine veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılan kişi 6-10 yıl arasında hapis cezasına çarptırılır.

Cebir ve tehdit kullanarak evrak imzalatıp, borç altına sokması durumunda 6-10 yıl arasında hapis cezasına çarptırılır.

Mağdur olan kişi kendini savunamayacak hale getirildiğinde yağma suçu sayılmaktadır.

Nitelikli Yapma nedir? (TCK Md. 149)

Yağma suçunun;

Okumaya devam et

Resmi Belgede (Evrakta) Sahtecilik Nedir? (TCK Md. 204)

Resmi Evrak;

Kamu kurum ile kuruluşlarının kendi aralarında veya tüzel ve gerçek kişiler ile iletişim sağlamak amacı ile oluşturdukları, sakladıkları veya gönderdikleri belgelere Resmi Evrak denir.

Resmi Evrakta (Belgede) Sahtecilik Suçu

 • Resmi belgesi sahte olarak düzenleyen, resmi belgeyi aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmi evrak veya belgeyi kullanan kişi, 2 ile 5 yıl arasında hapis ile cezalandırılır.
 • Türk Ceza Kanunu madde 204’te açıkça belirtilen suçun mağduru Devlettir.
 • Suçun oluşabilmesi için resmi evrak olması gerekmektedir.
 • Görevi gereği belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek belgeleri değiştirerek başkalarını aldatan, gerçeğe aykırı düzenleyip veya bu belgeyi kullanan kamu görevlisi olan kişi 3 ile 8 yıl arasında hapis ile cezalandırılır.
 • Belgenin sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli olan belge niteliğinde olması durumunda ceza 1/2 oranında arttırılır.

Okumaya devam et

Zimmet Suçu ne demektir? (TCK. Madde 247)

TCK Madde 247 Zimmet Nedir?

 • Görevinden dolayı zilyetliği kendisine devredilmiş olan veya korumak ve gözetimiyle yükümlü kılındığı malı kendisinin ve/veya başkasının zimmetine geçirmiş olan kamu görevlisi hakkında 5-10 yıl arasından hapis cezası verilir.
 • Suçun açığa çıkmamasına sağlamaya yönelik yapılacak hileli davranış sergilenmesi halinde, alacağı ceza 1/2 oranında artar.
 • Geçici süre kullandığı malı iade edilmek üzere suçun işlenmesi halinde, verilecek ceza 1/2 oranında indirilebilir.

Zimmet Suçu Kim tarafından işlenir?

 • Zimmet suçu kamu görevlisi tarafından işlenebilir.

Basit ve Nitelikli Zimmet Suçlarının cezası nedir?

 • Basit zimmet suçunun cezası 7-12 yıldır.
 • Nitelikli zimmet suçunun cezası 7.5-18 yıldır.

 

TCK Madde 247’nin Gerekçesi Nedir?

Okumaya devam et

error: Content is protected !!