Reddi Miras nasıl yapılır?

Miras kaç ay içerisinde reddedilir?

  • Miras 3 ay içerisinde reddedilebilir.

Mirasın reddi nasıl yapılır?

  • Mirasçılar tarafından sulh mahkemesine sözlü veya yazılı beyanla yapılır.
  • Reddin kayıtsız ve şartsız olması gerekmektedir.
  • Sulh hakimi sözlü veya yazılı ret beyanını tutanakla tespit eder.
  • Süresi içerisinde yapılan ret beyanı mirasın açıldığı yerin sulh mahkemesince özel kütüğüne yazılmaktadır ve reddeden mirasçı isterse kendisine reddi gösteren belge verilir.
  • Tutanak ve kütüğün nasıl tutulacağı Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelik ile düzenlenir.

Okumaya devam et

Miras Paylaşımı ve Miras Hukuku

Miras Paylaşımında Altsoy kimdir? (Tmk Md. 495)

Miras bırakan kişinin birinci derece mirasçıları onu altsoyudur. Çocuklar eşit mirascıdır. Çocuklarından biri miras bırakan kişiden önce ölmüş ise çocuğun her derecede halefiyet yoluyla kendi altsoyları mirası alır.


Miras bırakın altsoyu yoksa Mirası kim alır? (Tmk Md. 496)

Miras bırakan kişinin alt soyu olmadığı taktirde, mirasçıları anne babasıdır.

Evlilik dışı olanlar mirastan yaralanabilir mi? (Tmk Md. 498)

Evlilik dışında doğmuş ve soybağı, tanıma veya hakim hükmüyle kurulmuş olan kişiler, baba yönünden evlilik içi hısımlar gibi mirasçı olmaktadır.

Okumaya devam et

error: Content is protected !!