Yargıtay Başkanı Kimdir?

Yargıtay Birinci Başkanı kimdir?

Yargıtay Başkanı Sn. Mehmet Akarca’dır. 1963 Siirt Şirvan doğumludur. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. 2010 yılında Yargıtay Üyesi seçilen Sn. Mehmet Akarca 2013 yılında Yargıtay 14. Ceza Dairesi Başkanlığına seçilmiştir. 2020 yılında Yargıtay Birinci Başkanlığına seçilen Sn. Mehmet Akarca evli ve iki çocuk babasıdır.

Yargıtay Başkanı görev süresi kaç yıldır?

Yargıtay Başkanı görev süresi 4 yıldır.yargıtay başkanı

Yargıtay Nedir?

Yargıtay Nedir? (Madde 1)

Adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adli yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme mercii olup,, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile bu Kanun ve diğer kanunların hükümlerine göre görev yapan bağımsız yüksek mahkemedir. (Madde 1 – Yargıtay Kanunu)

 

Yargıtay Kaç birimden oluşur? (Madde 2)

Yargıtay; Birinci Başkanlık, daireler, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, bürolar ve idari birimlerden oluşur.

  • Birinci Başkanlık; Birinci Başkan, Başkan vekilleri ve Genel Sekreterden oluşmaktadır.
  • Daireler; 12 hukuk, 12 Ceza ve her dairede 1 daire başkanıyla beraber yeteri kadar üye bulunmaktadır.
  • Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı; Cumhuriyet Başsavcısı, Cumhuriyet Başsavcı vekili, Cumhuriyet Başsavcı Başkan yardımcısıyla beraber başsavcı yardımcılarından oluşmaktadır.
  • Hukuk ve Ceza Genel Kurulları; Hukuk dairelerinin başkan ve üyeleri, Ceza Genel Kurulu ise, ceza daireleri başkan ve üyelerinden oluşmaktadır.

Yargıtay Kaç tane Karar Organı vardır?(Madde 3)

Okumaya devam et

error: Content is protected !!