Çocukların Cinsel İstismarı (TCK Madde 103)

Çocukların cinsel istismarı suçu ve cezası nedir?

  • Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
  • Cinsel istismarın sarkıntılık düzeyinde kalması durumunda 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
  • Mağdur 12 yaşından küçükse verilecek ceza istismar durumunda 10 yıldan sarkıntılık durumunda ise 5 yıldan az olamaz.
  • Sarkıntılık suçunun failinin çocuk olması durumunda soruşturma ve kovuşturma yapılması mağdurun velisinin veya vasisinin şikayetine bağlıdır.

Cinsel istismar deyimi nedir?

  • 15 yaşının tamamlamamış veya tamamlamış olmakla beraber fiilin hukuki anlam ve sonuçlarının algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranış,
  • Diğer çocuklara karşı cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen bir nedene dayalı olarak gerçekleştirilen cinsel davranışlar anlaşılır.

Cinsel istismarın vücuda organ veya bir cisim sokulması nedeniyle gerçekleştirilmesi durumunda 16 yıldan az olmama üzere hapis cezası verilir. 12 yaşından küçük mağdura yapılması halinde ceza 18 yıldan az olamaz.

Cinsel istismar birden fazla kişi ile gerçekleştirilirse ne olur?

  • İnsanların toplu olarak yaşadığı ortamlardan yararlanarak,
  • Üçüncü derece de dahil kan ve kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı ya da üvey baba, anne, kardeş veya evlat edinilen tarafından,
  • Vasi, eğitici, bakıcı, öğretici, koruyucu aile yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından,
  • Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin sağladığı gücü kötüye kullanarak işlenmesi halinde ceza yarı oranında arttırılır.

Cinsel istismar silah kullanmak suretiyle yapılırsa ne olur?

Ceza yarı oranında arttırılır.

Cinsen istismar sonucunda mağdurun ölmesi veya bitkisel hayata girmesinin cezası nedir?

Ağırlaştırılmış müebbet cezası verilir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!