danıştay başkanı

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) CMK 231

HAGB (Hükmün açıklanmasının geri bırakılması) (CMK 231) nedir?

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, sanığa yüklenen suçtan ötürü yapılan yargılamanın sonunda hükmolunan ceza 2 yıl ve daha az sürede hapis veya adli para cezasını kapsıyorsa, mahkeme tarafından HAGB’ye karar verilebilir. (CMK 231 MD.5)

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması şartları nelerdir?

 • Sanığın daha önceden kasıtlı bir suçtan mahkum olmamış olması,
 • Mahkemenin, sanığın davranışları ve tutumunu inceleyerek yeniden suç işlemeyeceğine kanaat getirmesi,
 • Suçun işlenmesi ile mağdur veya kamunun uğramış olduğu zarar, suç işlenmeden önceki haline getirilerek veya tazmin edilerek giderilmesi.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılmaması şartları nelerdir?

 • Sanığın işlediği suçu aynen iade veya tazmin suretiyle yerine getirmemesi Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına engeldir.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasında hapis cezası ertelenir mi?

 • HAGB’na karar verilen hükümde mahkum olunan hapis cezası ertelenemez ve kısa süreli olması halinde yaptırıma çevrilemez.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasında denetim süresi kaç yıldır?

 • HAGB kararının verilmesi durumunda sanık, beş yıl süre ile denetime tabidir.

Denetim süresi içerisinde ikinci kez Hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verilir mi?

 • Denetim süresi içerisinde, kişi hakkında kasıtlı bir suç sebebiyle bir daha HAGB karar verilmez.
 • Bu süre zarfında bir yıldan fazla olmamak üzere mahkeme tarafından belirlenecek süreyle, sanığın denetimli serbestlik tedbiri olarak; (i.Meslek ve sanat sahibi olmaması halinde, eğitim programına devam etmesine, ii. Meslek veya sanat sahibi olmaması halinde, kamu kurumunda veya özel olarak aynı mesleği icra eden bir başka kişinin gözetimi çerçevesinde ücret karşılığında çalıştırılması, iii. Belli yerlere gitmesinin yasaklanmasına, belli yerlere devam etmek hususunda yükümlü kılınması ya da takdir edilecek başka yükümlülüğü yerine getirmesine, karar verilebilir.)

Denetim süresi içerisinde HAGB zaman aşımı durur mu?

 • Denetim süresi içinde dava zaman aşımı durur.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasında davanın düşmesi mümkün müdür?

 • Denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlenmediği ve denetim serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere uygun davranıldığı taktirde, açıklanması geri bırakılan HAGB ortadan kaldırılarak davanın düşmesine karar verilir.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına itiraz edilebilir mi?

 • Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına itiraz edilebilir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!