İçicilik Cezası (TCK Md. 191)

Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde sayı alan veya bulunduran kişinin cezası Türk Ceza Kanunu 191. Maddesinde 10 fıkrada belirtilmiştir.

Uyuşturucu Madde kullanan veya bulunduran kişini cezası

Kullanmak için uyuşturucu veya uyarısı madde satın alan kişi, bulunduran veya kullanan kişi 2-5 yıl arasında hapis cezası alır.

Bu suçu işleyen kişi için TCK’nın 171’inci maddesinde bulunan şartlar aranmaksızın, 5 yıl süre ile kamu davası açılmasının ertelenmesine karar verilir. Cumhuriyet savcısı, şüpheliyi, erteleme süresi içerisinde kendisine yüklenen yükümlülüklere uygun davranmadığı veya yasakları ihlal etmesi halinde kendisi için ortaya çıkacak sonuçlar konusunda uyarmaktadır.

Uyuşturucu Madde kullanımında Denetimli Serbestlik

Ertelenen süre zarfından şüpheli için minimum 1 yıl denetimli serbestlik uygulanmaktadır. Cumhuriyet savcısı kararı ile 3 aylık dilimler halinde, denetimli serbestlik 1 yıl daha uzatılabilir.

Şüphelinin Erteleme süre zarfından hakkında kamu davası açılması için;

Kendisine yüklenmiş olan yükümlülük veya tedavinin gereklerin uygun davranmaması halinde,

Tekrardan uyuşturucu madde satıl alarak kullanması veya bulundurması halinde,

kişi hakkında kamu davası açılmaktadır.

Uyuşturucu Madde kullanımında kovuşturmanın olmaması için;

TCK’nın 191. maddesinin 4. fıkrasında bulunan yükümlülüklere uygun davrandığı ve yasakları ihlal etmediği taktirde, kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmektedir.

Uyuşturucu Madde kullanımında Etkin Pişmanlık (TCK Md. 192)

Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlarına karışan kişi, resmi makamların haberi olmadan, diğer suç ortakları ile uyuşturucu maddelerin saklandığı yeri resmi yerlere haber verirse, verilen bilgi sonucunda ilgili adreste uyuşturucu madde ve kişiler yakalanırsa, yeri bildiren kişi ceza almaz.

Kullanmak için satın alan kişi, yetkili yerlere haber verirse, verdiği haber sonucunda belirttiği yerde maddeler ve satın alınan kişiler yakalandığında, ceza almaz.

Yardım eden kişinin cezası 1/4 oranında indirilir.

Madde kullanan kişi sağlık kuruluşlarına başvurarak tedavi olması durumunda ceza almaz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!