cumhurbaşkanı hakaret

İftira Suçu (TCK MD. 267)

İftira Suçunun cezası nedir?

  • Yetkili mercilere ihbar ve şikayette bulunan ya da basın aracılığıyla işlemediği bildiği halde, hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasına ya da idari yaptırım uygulanmasını sağlamak amacıyla bir kimseye hukuka aykırı bir fiil isnat eden kişi 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılır.
  • Maddi eser ve delilleri uydurarak iftirada bulunulması durumunda ceza yarı oranında arttırılır.
  • Mağdurun beraat kararı veya kovuşturmaya yer olması durumunda ceza yarı oranından arttırılır.
  • İftira eden, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçuna ilişkin hükümlere göre dolaylı fail olarak sorumludur.
  • Mağdurun müebbet hapis cezasına mahkum edilmesi halinde, 20 yıldan 30 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
  • Mağdurun mahkum olduğu hapis cezasının infazı başlamış ise beşinci fıkraya göre ceza yarı oranından arttırılır.

İftira Suçunda dava zaman aşımı ne zaman başlar?

  • Mağdurun fiili işlemediğinin sabit olduğu tarihten itibaren başlar.

Hırsızlık İftirası Dilekçe Örneği

 

………………………………………….. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

Şikayetçi :

Vekili :

Şüpheli :

Suç : İftira

Suçun Tarihi : …/…/…

Açıklamalar :

i. Müvekkilimiz ile üst komşusu olan şüpheli …. …. adresinde ikamet etmekte olup; aralarında “halı veya kilim silkeleme” tartışması çerçevesinde yaklaşık olarak iki yıldır husumet bulunmaktadır. Öyle ki bu yaşanan bu tartışmalar sık sık yaşanmakta olup, sonucu karakol boyutuna kadar varan kavgaları içermektedir.

ii. Aralarındaki sürekli gerginlik ve tartışmaların verdiği husumet sebebiyle şüpheli ……………… …./…./…. tarihinde müvekkilimiz hakkında “Hırsızlık suçu duyurusunda bulunmuştur. Söz konusu suç duyurusu çerçevesinde müvekkilimiz hakkında soruşturmaya başlanıp, evinde arama yapılmasına sebebiyet verilmiş, müvekkilimiz aleyhine tanıkların söylemleri üzerine de müvekkilimiz hakkında kamu davası açılması için yeterli şüphe bulunduğu gözetilerek kamu davası açılmıştır.

iii. …/…/… tarihinde açılmış olan kamu davasındaki delillerin soyutluğu ve tanık ifadelerinin de çelişkili olması sebebiyle müvekkilimiz hakkında beraat kararı verilmiş ve bu karar …/…/… tarihinde de kesinleşmiştir.

iv. Müvekkilimiz hırsızlık yapmadığı kesin olarak sabit olup, söz konusu suçu işleyecek bir kişiliğe sahip değildir. Şüphelinin müvekkilimize iftira ederek hukuka aykırı bir fiil isnat ederek müvekkilimiz hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasına sebebiyet vermiştir.

Hukuki Nedenler : 5237 S. K. m. 267 ve ilgili mevzuat.

Sonuç ve İstem : Yukarıda açıklanan nedenlerle şüphelinin cezalandırılması için gerekli soruşturmanın yapılarak hakkında kamu davası açılmasını, müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/ …/ …

Şikayetçi Vekili

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!