Kira Sözleşmesi Örneği 2019 (TBK Md. 299)

Kira sözleşmesi nedir?

Kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanılması veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık olarak kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmeye kira sözleşmesi denir. (Türk Borçlar Kanunu Md. 299)

Kira süresi nasıl yapılır? (TBK Md. 300)

Kira sözleşmesi, belirli ve belirli olmayan süre zarfında yapılabilmektedir. Kararlaştırılmış olan sürenin geçmesi ile herhangi bir bildirim olmadan sona erecek kira sözleşmesi belirli süreli, diğer kira sözleşmeleri belirli olmayan bir süre için yapılmış sayılmaktadır.

Kiraya verenin borçları nelerdir? (TBK. Md. 301)

Kiraya veren, kiralananı kararlaştıran tarihte, sözleşmede amaçlanan kullanıma elverişli hale getirerek teslim etmek ve sözleşme boyunca bu durumda bulundurmakla yükümlüdür.

Kiranın Vergi ve Sigorta giderlerini kim öder? (TBK Md. 302)

Kiralanan taşınmaz vs. ile ilgili, zorunlu sigortalar, vergi vb. ödemeleri, aksi belirtilmediği taktirde veya kanunda öngörülmemiş ise, kiraya veren ödemeleri yapar.

Kiranın Yan giderlerini kim öder? (TBK Md. 303)

Kiraya veren, kiralanan yerin kullanımıyla ilgili, kendisi ve üçüncü kişilerin yapacağı giderlere katlanmakla yükümlüdür.

Kira Ücretinin indirilmesi mümkün müdür? (TBK Md. 307)

Kiracı, kiraladığı ürünü etkileyen ayıplar var ise, bu ayıpları kiraya verene bildirilmesi ve ayıbın giderilmesi süresi boyunca, kira bedelinden ayıpla orantılı olarak indirim yapılmasını isteyebilir.

Kiracının borçları nelerdir?

Kiracı, kira bedelini ödemekle yükümlüdür.

İfa zamanı nedir?

Kiracı, aksine sözleşme ve yerel adet olmadığı sürece, kira bedelini ve varsa yan giderleri her ay sonunda ve en geç kira süresinin bitiminde ödemekle yükümlüdür.

Kira Sözleşmesi(Kontratı) Konutlar için örnek 2019;

Kira Sözleşmesi(Kontratı) İş Yerleri için örnek 2019;

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!