Tebliğ, Şüpheli, Sanık nedir?

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda yer alan tanımları sizler için aşağıda açıkladık.

Tebliğ nedir?

Bildirme, duyurma, anlatma, yazılı bir emri, mahkeme yazısını ilgili şahsa teslim etme, imzasını alma.

Tebligat nedir?

Bir hukuki işlemin yetkili makamca, ilgili kişinin bilgisine sunulmak üzere, kanun ve usule uygun olarak yazı veya ilan ile bildirilmesi.

Şüpheli kimdir?

Soruşturma evresinde, suç şüphesi altında bulunan kişiye şüpheli denir.tebliğ nedir

Sanık nedir?

Kovuşturmanın başlamasından itibaren hükmün kesinleşmesine kadar, suç
şüphesi altında bulunan kişiye sanık denir.

Müdafi nedir?

Şüpheli veya sanığın ceza muhakemesinde savunmasını yapan avukatına müdafi denir.

Vekil nedir?

Katılan, suçtan zarar gören veya malen sorumlu kişiyi ceza muhakemesinde
temsil eden avukata vekil denir.

Soruşturma ne demektir?

Kanuna göre yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesinden
iddianamenin kabulüne kadar geçen evreye soruşturma denir.

Kovuşturma nedir?

İddianamenin kabulüyle başlayıp, hükmün kesinleşmesine kadar geçen
evreyi tanımlayan süreye kovuşturma denir.

İfade alma nedir?

Şüphelinin kolluk görevlileri veya Cumhuriyet savcısı tarafından
soruşturma konusu suçla ilgili olarak dinlenmesine ifade alma denir.

Sorgu nedir?

Şüpheli veya sanığın hâkim veya mahkeme tarafından soruşturma veya
kovuşturma konusu suçla ilgili olarak dinlenmesine sorgu denir.

Malen sorumlu ne demek?

Yargılama konusu işin hükme bağlanması ve bunun kesinleşmesinden
sonra, maddî ve malî sorumluluk taşıyarak hükmün sonuçlarından etkilenecek veya bunlara
katlanacak kişiye malen sorumlu denir.

Suç üstü nedir?

Suç işlerken veya suçun fiili pek az önce işlendiğini gösteren eşya ve delille yakalanılmasına suç üstü denir.

Toplu suç nedir?

Aralarında iştirak iradesi bulunmasa da üç veya daha fazla kişi tarafından
işlenen suça toplu suç denir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!