Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (TCK Madde 188)

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (TCK Madde 188) suçu nedir?

 • Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olacak şekilde ülke içerisinde satan, satışını arz eden ve başkalarına veren, sev eden, nakliye eden, depolayan, satın alan ve kabul eden ile bulunduran kişi,  yıldan az olmamak kaydıyla hapis 1000 günden 20000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Uyuşturucu veya uyarıcı madde verilen veya satılan kişi çocuk ise veren veya satan kişiye verilecek hapis cezası 15 yıldan az olamaz. (TCK md. 188 3. madde)

Uyuşturucu veya Uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal ve ihraç etme cezası nedir?

 • İmal, ithal veya ihraç eden kişi  20 yıldan 30 yıla kadar hapis ve 2000 günden 20000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılmaktadır.
 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde ihracı diğer ülke açısından fiilen ithal olarak nitelendirilmesi dolayısı ile bu ülkede yapılan yargılamanın sonucunca hüküm olunan cezanın infaz edilen kısmı, Türkiye’de uyuşturucu veya uyarıcı madde ihracı dolayısı ile yapılacak yargılama sonucunda hüküm olunan cezadan mahsup edilmektedir.

Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin eroin, kokain, morfin, sentetik kannabinoid ve türevleri veya bazmorfin olması durumunda;

Okumaya devam et

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) CMK 231

HAGB (Hükmün açıklanmasının geri bırakılması) (CMK 231) nedir?

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, sanığa yüklenen suçtan ötürü yapılan yargılamanın sonunda hükmolunan ceza 2 yıl ve daha az sürede hapis veya adli para cezasını kapsıyorsa, mahkeme tarafından HAGB’ye karar verilebilir. (CMK 231 MD.5)

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması şartları nelerdir?

 • Sanığın daha önceden kasıtlı bir suçtan mahkum olmamış olması,
 • Mahkemenin, sanığın davranışları ve tutumunu inceleyerek yeniden suç işlemeyeceğine kanaat getirmesi,
 • Suçun işlenmesi ile mağdur veya kamunun uğramış olduğu zarar, suç işlenmeden önceki haline getirilerek veya tazmin edilerek giderilmesi.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılmaması şartları nelerdir?

Okumaya devam et

Ceza İnfaz Yasası 2020

31.03.2020 tarihinde Ceza İnfaz Yasası TBMM’ne Ak Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan tarafından sunuldu.

İnfaz Kanunu kaç maddeden oluşmaktadır?

 • Başta İnfaz Kanunu olmak üzere 11 farklı kanunda 70 adet kanun maddesini içermektedir.

Ceza İnfaz Yasası Cinsel Suçları kapsıyor mu?

 • Hayır, kapsamıyor.

Ceza İnfaz Yasası Uyuşturucu Suçlarını kapsıyor mu? 

 • Hayır, kapsamıyor.

Ceza İnfaz Yasası Kasten Adam Öldürme Suçunu kapsıyor mu?

 • Hayır, kapsamıyor.

Ceza İnfaz Yasası Kadına karşı şiddeti kapsıyor mu?

 • Hayır, kapsamıyor.

Ceza İnfaz Yasası Terör suçlarını kapsıyor mu? (ayrım gözetilmeksizin)

 • Hayır, kapsamıyor.

Okumaya devam et

error: Content is protected !!

gebze avukat