Zimmet Suçu ne demektir? (TCK. Madde 247)

TCK Madde 247 Zimmet Nedir?

 • Görevinden dolayı zilyetliği kendisine devredilmiş olan veya korumak ve gözetimiyle yükümlü kılındığı malı kendisinin ve/veya başkasının zimmetine geçirmiş olan kamu görevlisi hakkında 5-10 yıl arasından hapis cezası verilir.
 • Suçun açığa çıkmamasına sağlamaya yönelik yapılacak hileli davranış sergilenmesi halinde, alacağı ceza 1/2 oranında artar.
 • Geçici süre kullandığı malı iade edilmek üzere suçun işlenmesi halinde, verilecek ceza 1/2 oranında indirilebilir.

Zimmet Suçu Kim tarafından işlenir?

 • Zimmet suçu kamu görevlisi tarafından işlenebilir.

Basit ve Nitelikli Zimmet Suçlarının cezası nedir?

 • Basit zimmet suçunun cezası 7-12 yıldır.
 • Nitelikli zimmet suçunun cezası 7.5-18 yıldır.

 

TCK Madde 247’nin Gerekçesi Nedir?

Okumaya devam et

Nikahı kim yapar?

Resmi Nikah kim tarafından kıyılır?

 • Adı üstünde resmi nikahı kıymaya yetkili kişiler memurlardır.
 • Belediye Başkanlığının bulunduğu yerde ya belediye başkanı yada onun görevlendireceği vekil tarafından kıyılır.
 • Köylerde ise durum biraz farklıdır. Evlenme isteği köy ihtiyar heyetine bildirildikten sonra Muhtar tarafından resmi nikah kıyılır.

Yurt Dışında Resmi Nikah nasıl yapılır?

 • Çiftlerden ikisi de Türk vatandaşı ise konsolosluklarda nikahları kıyılabilir.
 • Çiftlerden biri yabancı ise o ülkenin yasalarına göre evlilik yapılır.
 • Türkiye’nin hukukuna uygun olduğu taktirde evlilikleri Türkiye’de de geçerlidir.

Dini Nikah, İmam Nikahı nasıl kıyılır ve kim İmam Nikahı kıyabilir?

 • Dini veya İmam Nikahı resmi nikah kıyıldıktan sonra yapılır.
 • Resmi Nikah yapılmadan önce dini nikah yapılamaz. Suçtur.
 • Dini nikah kıyılırken 2 şahit olması ve bu şahitlerin Müslüman olması gerekmektedir.
 • Şahit olacak kadının kapalı olması gerekmektedir.

Okumaya devam et

Boşanma Davası nasıl açılır? Tmk.166/3

Boşanma Davası Hangi Mahkemeye Açılır?

 • Boşanma, Aile Hukukunun alt dalıdır. Anlaşmalı veya çekişmeli olan boşanma davasının açılacağı yer Aile Mahkemesidir.

Boşanma Davasında Sebep Göstermek Zorunlu mu?

 • Boşanma davasını açan taraf, sebep göstermelidir.

Boşanma Davası Sebepleri Nelerdir?

 • Şiddetli geçimsizlik
 • Saygısızlık
 • Zina
 • Alkol ve kötü huylar
 • Tahammülsüzlük vs.’dir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir?

 • Çiftler evliliğin yürümediğinden hem fikir olduklarında anlaşmalı boşanma davası açmalıdır. Anlaştıkları için maddi ve manevi olarak daha az zarar ile ve hızlı bir şekilde süreci tamamlayabilmektedirler. Anlaşmalı boşanma davası açabilmek için 1 yıl evli kalınması gerekmektedir.
 • 1 yıl evli kalan her çift anlaşmalı boşanma yolunu seçmek isteyebilirler.
 • Çiftler anlaşmalı boşanma davasında mahkemeye gerekçe göstermek zorunda değildir.
 • Protokole istenen istenmeyen her şey açıkça yazılmalıdır.
 • Dava tek celsede tamamlanır.

Okumaya devam et

error: Content is protected !!

gebze avukat