Reddi Miras nasıl yapılır?

Miras kaç ay içerisinde reddedilir?

 • Miras 3 ay içerisinde reddedilebilir.

Mirasın reddi nasıl yapılır?

 • Mirasçılar tarafından sulh mahkemesine sözlü veya yazılı beyanla yapılır.
 • Reddin kayıtsız ve şartsız olması gerekmektedir.
 • Sulh hakimi sözlü veya yazılı ret beyanını tutanakla tespit eder.
 • Süresi içerisinde yapılan ret beyanı mirasın açıldığı yerin sulh mahkemesince özel kütüğüne yazılmaktadır ve reddeden mirasçı isterse kendisine reddi gösteren belge verilir.
 • Tutanak ve kütüğün nasıl tutulacağı Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelik ile düzenlenir.

Mirasın ret hakkın nasıl düşer?

 • Yasal süre zarfında mirası reddetmeyen mirasçı mirası kayıtsız şartsız kazanmış olur.

Yasal mirasçılardan biri mirası reddederse ne olur?

 • Miras açıldığı zaman kendisi sağ değilmiş gibi hak sahiplerine geçer.
 • Mirası reddeden atanmış mirasçının payı miras bırakanının ölümüne bağlı tasarrufundan arzusunun başka türlü olduğu anlaşılmadıkça, miras bırakanın en yakın yasal mirasçılara kalmaktadır.

En yakın mirasçılar tarafından miras reddedilirse ne olur?

 • Sulh mahkemesince iflas hükümlerine göre tasfiye edilir.
 • Tasfiye sonunda kalan değerler mirası reddetmemişler gibi hak sahibine verilir.

Mirasın sağ kalan eşe geçmesi

 • Altsoyun tamamının mirası reddetmesi durumunda bunların payı sağ kalan eşe geçmektedir.

Miras ret süresi uzatılabilir mi?

 • Önemli sebeplerin varlığı durumunda sulh hakimi, yasal ve atanmış mirasçılara tanınmış olan ret süresi uzatılabilir ya da yeni bir süre tanıyabilir.

Vasiyetin reddi

Vasiyetin reddedilmesi halinde miras bırakanın arzusunun başka türlü olduğu tasarruftan anlaşılmadıkça bu redden vasiyet yükümlüsü yararlanır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!