if

Ruhsatsız Silah taşımanın cezası nedir? 6136 Sayılı Kanun

6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanun nedir?

 • Saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılan ateşli silahlarla mermilerin ve bıçaklarla diğer aletlerin ülkeye sokulması, yapımı, satışı, satın alınması, taşınması ile bulundurulması bu kanuna tabiidir.  ruhsatsız silah bulundurma suçu

Türkiye’de Ateşli silahlarla mermileri yapmaktaki yetkili kuruluşlar neresidir? (md. 4)

 • Yurt içinde ateşli silahlarla mermilerin yapılmasındaki yetkili kuruluşlar  3763 (Türkiye’de Harp Silah ve Mühimatı yapan hususi sanayi müesseselerinin kontrolü hakkındaki kanun) , 5591(Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu hakkındaki kanun) ve 6551(Barut ve Patlayıcı Maddelerle Silah ve Teferruatı ve Av malzemesinin inhisardan çıkarılması hakkındaki kanun) sayılı kanun hükümlerine tabi olan firmalardır.

Yapımı yasak olan aletlerin bir sanat ve mesleğin icrası gereği kullanılması için izin nasıl alınır?

 • Kama, hançer, saldırma, şişli baston, sustalı, pala, kılıç, süngü, kasatura, sivri uçlu bıçaklar, topuz vb. özel nitelikli aletlerin yapımı sanat ve mesleğin icrası söz konusu ise İçişleri Bakanlığınca yapılacak yönetmelikte belirlenen kurallara göre izin alınır.

Taşıma ve Bulundurma ruhsatları kaç yıl geçerlidir?

 • 6136 sayılı kanun kapsamına giren silahlar için yenileme harcı alınmak şartı ile 5 yıl için geçerlidir.

Halka silah bulundurma ve taşıma müsaadesi kim tarafından verilir?

 • Cumhurbaşkanı kararı ile valiler tarafından verilir. Aynı zamanda aranması içinde müsaade verilir.

Ruhsatlı silahımı satabilir miyim?

 • Resmi ruhsatı bulunan kişilere satabilirsiniz.

Ruhsatsız silah yapılmasının, taşınmasının, aracılık yapılmasının cezası nedir? (md. 12)

 • Bu silahları ve mermileri ülkeye getiren ülke içerisinde bir yerden bir yere taşıyan veya aracılık eden, satan veya satmaya aracılık eden veya bu amaçla bulunduran kişiler 5 yıldan 12 yıla kadar hapis ve 500 günden 5000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılırlar.
 • İki veya daha fazla kişinin birlikte işlemeleri halinde 8 yıldan 15 yıla kadar hapis ve 1000 günden 10000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılırlar.
 • Tüfek, otomatik veya dürbünlü tabanca veya bu maddelerden belirtilenlerin benzeri olması veya bu niteliği taşımayan silahlar ile her türlü mermilerin miktar bakımından fazla olması durumunda cezalar yarı oranından arttırılır.
 • Birinci fıkrada belirtilen durumlardan suç işlemek amacı ile kurulan bir örgüt faaliyeti işlenmesi halinde cezalar bir kat arttırılır.

Ruhsatsız silah taşımanın, satın alınmasının, bulundurulmasının cezası nedir? (md. 13) (md. 14)

 • Satın alan, taşıyan veya bulunduran bir yıldan üç yıla kadar hapis otuz günden yüz güne kadar adli para cezasına çarptırılır.
 • Kuru sıkının teknik özelliklerinden değişiklik yaparak öldürmeye elverişli silah haline getiren kişi, birinci fıkradaki cezaya göre cezalandırılır.
 • 4. maddede belirtilen bıçak veya diğer aletler veya benzerlerini ülkeye getiren, aracılık edenler, taşıyanlar 2 yıldan-5 yıla kadar hapis ve 200 günden az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!