Bölge Adliye Mahkemesi nedir?

Bölge Adliye Mahkemeleri kim tarafından kurulur?

  • Bölge Adliye Mahkemeleri (BAM) Hakimler ve Savcılar Kurulunun olumlu görüşü alınarak Adalet Bakanlığı tarafından kurulur.
  • Bölge Adliye Mahkemelerinin yargı çevrelerinin belirlenmesine, değiştirilmesine veya kaldırılmasına Adalet Bakanlığının önerisi üzerine HSK tarafından karar verilir.

Bölge Adliye Mahkemelerinin hangi kurullardan oluşur?

  • Başkanlık, ceza daireleri başkanlar kurulu, hukuk daireleri başkanlar kurulu, daireleri, bam  Cumhuriyet başsabcılığı, bam adalet komisyonu ve müdürlüklerden oluşur.

Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığı

  • Her BAM’da bir başkan bulunur. Başkanlık başkan ve yazı işleri müdürlüğünden oluşur.

Bölge Adliye Mahkemesi Daireleri nelerdir?bölge adliye mahkemesi

  • Hukuk ve Ceza dairelerinden oluşur. Her BAM’da en az 3 hukuk ve 2 ceza dairesi bulunur.
  • Dairelerden bir başkan ile yeteri kadar üye vardır.

Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı

Okumaya devam et

error: Content is protected !!