İstihkak Davası nedir?

İstihkak Davası nedir?

Malikin haklı bir nedene dayanmamış olan dolaysız zilyete karşı açtığı dava türüne istihkak davası denir.  İstihkak davası aynı zamanda eda davasıdır.

İstihkak Davasına İddiasına İtiraz (İİK Md. 96)

  • Borçlu kişi, elinde bulunan malı başkasının rehni veyahutta mülkü olarak gösterdiği yada 3. bir şahıs tarafından mal üzerinde rehin veya mülkiyet hakkı iddia edildiği taktirde, icra dairesi haciz ve icra tutanaklarına bunu geçirir ve keyfiyeti her iki tarafa da bildirir.
  • Alacaklı ve borçlunun itirazını bildirmesi için 3 gün süresi vardır. İtiraz etmezlerse istihkak iddiasının kabul etmiş sayılmaktadırlar. Malın haczinden haberi olan borçlu veyahutta 3. şahıs, öğrendiği tarihten itibaren 7 gün içerisinde istihkak iddiasında bulunmaz ise, iddiayı ileri sürme hakkını kayıp eder. İstihkak davası ve iddiası yapıldığı tarihte istihkak davacısı ile beraber oturan kimse yada iş ortakları, iddia yapıldığı tarih veya istihkak davası 97. maddenin 9. fıkrası gereğince açılmış ise davanın açıldığı tarihte malın haczine ıttıla etmiş sayılırlar.

Okumaya devam et

error: Content is protected !!