Kira Sözleşmesi Örneği 2019 (TBK Md. 299)

Kira sözleşmesi nedir?

Kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanılması veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık olarak kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmeye kira sözleşmesi denir. (Türk Borçlar Kanunu Md. 299)

Kira süresi nasıl yapılır? (TBK Md. 300)

Kira sözleşmesi, belirli ve belirli olmayan süre zarfında yapılabilmektedir. Kararlaştırılmış olan sürenin geçmesi ile herhangi bir bildirim olmadan sona erecek kira sözleşmesi belirli süreli, diğer kira sözleşmeleri belirli olmayan bir süre için yapılmış sayılmaktadır.

Kiraya verenin borçları nelerdir? (TBK. Md. 301)

Kiraya veren, kiralananı kararlaştıran tarihte, sözleşmede amaçlanan kullanıma elverişli hale getirerek teslim etmek ve sözleşme boyunca bu durumda bulundurmakla yükümlüdür.

Kiranın Vergi ve Sigorta giderlerini kim öder? (TBK Md. 302)

Kiralanan taşınmaz vs. ile ilgili, zorunlu sigortalar, vergi vb. ödemeleri, aksi belirtilmediği taktirde veya kanunda öngörülmemiş ise, kiraya veren ödemeleri yapar.

Kiranın Yan giderlerini kim öder? (TBK Md. 303)

Okumaya devam et

error: Content is protected !!