Tebliğ, Şüpheli, Sanık nedir?

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda yer alan tanımları sizler için aşağıda açıkladık.

Tebliğ nedir?

Bildirme, duyurma, anlatma, yazılı bir emri, mahkeme yazısını ilgili şahsa teslim etme, imzasını alma.

Tebligat nedir?

Bir hukuki işlemin yetkili makamca, ilgili kişinin bilgisine sunulmak üzere, kanun ve usule uygun olarak yazı veya ilan ile bildirilmesi.

Şüpheli kimdir?

Soruşturma evresinde, suç şüphesi altında bulunan kişiye şüpheli denir.tebliğ nedir

Sanık nedir?

Okumaya devam et

error: Content is protected !!