Müsadere Nedir? TCK MD. 54-55

Müsadere Nedir?

Müsadere, mahkumiyetin sonucu olarak veya yasada gösterilen hallerde, mahkumiyet bulunmasa da bir eşyanın mülkiyetinin devlete geçmesi demektir. Mülkiyet hakkı devlete geçtikten sonra, devletin bu eşyayı imha etmesi veya elinde tutması devletin takdiridir.

Müsadere genel veya özel olabilir.

  • Genel Müsadere, kişinin mal varlığının tümü üzerinde mülkiyet hakkının devlete geçmesidir. Anayasaya göre genel müsadere yasaktır. (Anayasa Madde 38/7)
  • Özel Müsadere, suçta kullanılan kullanılmak üzere hazırlanan veya suçtan meydana gelen yani suçtan doğrudan doğruya ilgili olan bir eşya veya değerin mülkiyetinin devlete geçmesidir. Türk Ceza Kanununda özel müsadereye yer verilmiştir.

Müsadere kararı hakim/mahkeme tarafından verilebilir.

Müsaderenin Çeşitleri ve Kapsamı nelerdir?

Türk Ceza Kanunu’nda müsadereye eşya ve kazanç müsaderesi olarak iki farklı şekilde yer verilmiştir.

Eşya Müsaderesi nedir? (Türk Ceza Kanunu Md. 54/1)

Türk Ceza Kanunu’nun 54. maddesinde belirtilen; iyi niyetli üçüncü kişilere ait olmamak şartıyla, kasıtlı olarak bir suçun işlenmesinde kullanılan veya suçun işlenmesine tahsis edilen ya da suçtan meydana gelen eşyanın müsaderesine hüküm olunur. Suçu işlemede kullanılmak üzere hazırlanmış olan eşya, kamu güvenliği, sağlığı veya genel ahlak açısından tehlikeli olunması durumunda müsadere edilmektedir.

  • Ayni hak saklı kalmak şartıyla müsadere kararı verilir.

Okumaya devam et

error: Content is protected !!