Yağma Suçu ve Cezası nedir? (TCK madde 148)

Yağma suçu ve cezası nedir?

  • Bir başkasının veya kendisinin yada yakınının hayatına vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden veyahutta malvarlığı itibari ile büyük bir zarar uğratacağından bahseden veya cebir yolu ile malı teslime veya alınmasına karşı koymaya mecbur kılan kişi 6 yıldan 10 yıla kadar hapis ile cezalandırılır.
  • Cebir ya da tehdit kullanarak mağdurun kendisini veya başkasının borç altına sokacak bir senet veya var olan bir senedin hükümsüz kaldığını açıklayan vesikayı vermeye böyle bir senedin alınmasına karşı koymamaya ve ilerde böyle bir senet haline gelebilecek bir kağıda imza veya var olan senedi imha etmeye ya da imhasına karşı koymaya mecbur kalınması halinde 6 yıldan 10 yıla kadar hapis verilir.
  • Mağdurun, herhangi bir vasıta aracılığıyla kendisini bilmeyecek veya savunamayacak hale getirilmesi de yağma suçunda cebir sayılır.

Okumaya devam et

error: Content is protected !!