TCK 142 Nitelikli Hırsızlık Suçu ve cezası

Hırsızlık Suçu (tck 141. madde)

  • Zilyedin kendi rızası olmadan başkasına ait taşınır bir malı, kendisine veya bir başkasına yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden alan kişiye 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilir.

Nitelikli Hırsızlık Suçu (tck 142. madde)

  • Suçun, kime ait olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında veyahutta ibadete ayrılmış yerlerde bulunan ya da kamu yararına tahsis edilen eşya hakkında,
  • Halkın yararlanması için sunulmuş ulaşım aracı içerisinde ya da bunların varış kalkış yerlerinde bulunan eşyalar hakkında,
  • Afet veya genel felaketin meydana getireceği zararları önleme veya hafifletmek amacıyla hazırlanan eşyalar hakkında,
  • Adet veya tahsis kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşyalar hakkında,

suçun işlenmesi halinde 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

 

Hırsızlık suçunun gece vaktinde işlenmesi halinde ceza yarı oranında artırılır.

 

error: Content is protected !!