İçicilik Cezası (TCK Md. 191)

Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde sayı alan veya bulunduran kişinin cezası Türk Ceza Kanunu 191. Maddesinde 10 fıkrada belirtilmiştir.

Uyuşturucu Madde kullanan veya bulunduran kişini cezası

Kullanmak için uyuşturucu veya uyarısı madde satın alan kişi, bulunduran veya kullanan kişi 2-5 yıl arasında hapis cezası alır.

Bu suçu işleyen kişi için TCK’nın 171’inci maddesinde bulunan şartlar aranmaksızın, 5 yıl süre ile kamu davası açılmasının ertelenmesine karar verilir. Cumhuriyet savcısı, şüpheliyi, erteleme süresi içerisinde kendisine yüklenen yükümlülüklere uygun davranmadığı veya yasakları ihlal etmesi halinde kendisi için ortaya çıkacak sonuçlar konusunda uyarmaktadır.

Uyuşturucu Madde kullanımında Denetimli Serbestlik

Ertelenen süre zarfından şüpheli için minimum 1 yıl denetimli serbestlik uygulanmaktadır. Cumhuriyet savcısı kararı ile 3 aylık dilimler halinde, denetimli serbestlik 1 yıl daha uzatılabilir.

Şüphelinin Erteleme süre zarfından hakkında kamu davası açılması için;

Kendisine yüklenmiş olan yükümlülük veya tedavinin gereklerin uygun davranmaması halinde,

Tekrardan uyuşturucu madde satıl alarak kullanması veya bulundurması halinde,

Okumaya devam et

error: Content is protected !!