Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (TCK Madde 188)

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (TCK Madde 188) suçu nedir?

  • Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olacak şekilde ülke içerisinde satan, satışını arz eden ve başkalarına veren, sev eden, nakliye eden, depolayan, satın alan ve kabul eden ile bulunduran kişi,  yıldan az olmamak kaydıyla hapis 1000 günden 20000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Uyuşturucu veya uyarıcı madde verilen veya satılan kişi çocuk ise veren veya satan kişiye verilecek hapis cezası 15 yıldan az olamaz. (TCK md. 188 3. madde)

Uyuşturucu veya Uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal ve ihraç etme cezası nedir?

  • İmal, ithal veya ihraç eden kişi  20 yıldan 30 yıla kadar hapis ve 2000 günden 20000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılmaktadır.
  • Uyuşturucu veya uyarıcı madde ihracı diğer ülke açısından fiilen ithal olarak nitelendirilmesi dolayısı ile bu ülkede yapılan yargılamanın sonucunca hüküm olunan cezanın infaz edilen kısmı, Türkiye’de uyuşturucu veya uyarıcı madde ihracı dolayısı ile yapılacak yargılama sonucunda hüküm olunan cezadan mahsup edilmektedir.

Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin eroin, kokain, morfin, sentetik kannabinoid ve türevleri veya bazmorfin olması durumunda;

Okumaya devam et

error: Content is protected !!