Zimmet Suçu ne demektir? (TCK. Madde 247)

TCK Madde 247 Zimmet Nedir?

  • Görevinden dolayı zilyetliği kendisine devredilmiş olan veya korumak ve gözetimiyle yükümlü kılındığı malı kendisinin ve/veya başkasının zimmetine geçirmiş olan kamu görevlisi hakkında 5-10 yıl arasından hapis cezası verilir.
  • Suçun açığa çıkmamasına sağlamaya yönelik yapılacak hileli davranış sergilenmesi halinde, alacağı ceza 1/2 oranında artar.
  • Geçici süre kullandığı malı iade edilmek üzere suçun işlenmesi halinde, verilecek ceza 1/2 oranında indirilebilir.

Zimmet Suçu Kim tarafından işlenir?

  • Zimmet suçu kamu görevlisi tarafından işlenebilir.

Basit ve Nitelikli Zimmet Suçlarının cezası nedir?

  • Basit zimmet suçunun cezası 7-12 yıldır.
  • Nitelikli zimmet suçunun cezası 7.5-18 yıldır.

 

TCK Madde 247’nin Gerekçesi Nedir?

Okumaya devam et

error: Content is protected !!