Tahliye Taahhütnamesi Nedir? (TBK Md. 352)

Tahliye Taahhütnamesi nedir?

Kiracıların, kiraladığı gayrimenkulleri belirlenen tarihte boşaltacağına dair yaptığı yazılı irade beyanına tahliye taahhütnamesi denir.

Tahliye Taahhütnamesi nasıl yapılır?

Taahhütname yazılı şekilde yapılarak, tahliye edileceği tarih ve kiracı imzası ile imzalanmış olmalıdır. Taahhütname yazılı olmalıdır. Taahhütname noter aracılığıyla da gerçekleştirilebilir. Kira sözleşmesini imzalayan kişi tarafından imzalanmalıdır.

Tahliye Taahhütname Sözleşmesinin tarihi nasıl belirlenir?

Tahliye taahhütnamesi, kira sözleşmesinden sonra imzalanmalıdır. İlk olarak kira sözleşmesi yapılıp, daha sonra kiralanan ürünün taahhüdü yapılmalıdır.

Tahliye Taahhütnamesi Dava süresi ne kadardır?

Taahhütnamede belirtilen sürede tahliye edilmez ise 1 ay içerisinde tahliye davası açılarak icra takibi başlatılabilecektir.

Tahliye Taahhütnamesinin sona ermesi ( Türk Borçlar Kanunu Md. 352)

Kiracı, kiraladığı yerin teslim edilmesinden sonra, kiraya veren kişiye karşı yapmış olduğu tahliye taahhütnamesine rağmen kiraladığı yeri boşlamaz ise, kira sözleşmesini bu tarihten itibaren başlanarak 1 ay içerisinde icraya başvurmak veya dava açarak sona erdirebilir.

Tahliye Taahhütnamesi Örneği;

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!