Tutuklama nedenleri CMK Madde 100

Tutuklama nedenleri nelerdir?

 • Kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin ve bir
  tutuklama nedeninin bulunması durumunda, şüpheli veya sanık hakkında tutuklama kararı verilebilir.
  İşin önemi, verilmesi beklenen ceza veya güvenlik tedbiri ile ölçülü olmaması halinde, tutuklama
  kararı verilemez.

Hangi hallerde tutuklama nedenleri varsayılabilir?

 • Şüpheli veya sanığın kaçması halinde ya da saklanması veya kaçacağı şüphesi uyandırması halinde somut olgular var ise,
 • Şüpheli veya sanığın delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme,
 • Tanık, mağdur veya başkaları üzerinde baskı yapılması girişiminde bulunması ile ilgili kuvvetli şüphe oluşturuyorsa.

Aşağıdaki suçların işlediği hususunda kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı durumunda tutuklama nedenleri şu şekildedir;

 • Soykırım yapılması ve insanlığa karşı suçlar
 • Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti
 • Kasten öldürme
 • Silahla kasten yaralama ve ağırlaşmış kasten yaralama
 • İşkence
 • Cinsel saldırı
 • Çocuk istismarı
 • Hırsızlık ve yağma
 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaret ve imalı
 • Örgüt kurma
 • Devlet güvenliğine karşı suçlar
 • Anayasal düzene karşı suçlar
 • Silah kaçakçılığı
 • Zimmet
 • Orman yakma suçları
 • Toplantı ve gösteri yürüyüş kanunlarının 33. maddesinde sayılan suçlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!