Yargıtay Nedir?

Yargıtay Nedir? (Madde 1)

Adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adli yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme mercii olup,, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile bu Kanun ve diğer kanunların hükümlerine göre görev yapan bağımsız yüksek mahkemedir. (Madde 1 – Yargıtay Kanunu)

 

Yargıtay Kaç birimden oluşur? (Madde 2)

Yargıtay; Birinci Başkanlık, daireler, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, bürolar ve idari birimlerden oluşur.

 • Birinci Başkanlık; Birinci Başkan, Başkan vekilleri ve Genel Sekreterden oluşmaktadır.
 • Daireler; 12 hukuk, 12 Ceza ve her dairede 1 daire başkanıyla beraber yeteri kadar üye bulunmaktadır.
 • Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı; Cumhuriyet Başsavcısı, Cumhuriyet Başsavcı vekili, Cumhuriyet Başsavcı Başkan yardımcısıyla beraber başsavcı yardımcılarından oluşmaktadır.
 • Hukuk ve Ceza Genel Kurulları; Hukuk dairelerinin başkan ve üyeleri, Ceza Genel Kurulu ise, ceza daireleri başkan ve üyelerinden oluşmaktadır.

Yargıtay Kaç tane Karar Organı vardır?(Madde 3)

 1. Daireler
 2. Hukuk Genel Kurulu
 3. Ceza Genel Kurulu
 4. Büyük Genel Kurul
 5. Başkanlar Kurulları
 6. Birinci Başkanlık Kurulu
 7. Yüksek Disiplin Kurulu
 8. Yönetim Kurulu

Yargıtayın Görevleri Nedir? (Madde 13)

 • Adliye mahkemelerince verilen karar ve hükümleri ilk ve son merci olarak inceleyip karara bağlar.
 • Aleyhe doğan tazminat davalarına ve kişisel suçlara ait ceza davalarına ilk ve son merci olarak bakar.
 • Kanunlarda verilen diğer işler ile ilgilenmek.

Yargıtay Dairelerinin Görevleri Nelerdir?

 • Hukuk ve Ceza daireleri kendi aralarında iş bölümlerine göre çalışır.
 • İş Bölümleri Başkanlar Kurulu tarafından hazırlanır ve Büyük Genel kurulu toplantısından 7 gün önce ilan edilir.
 • Üye sayısının 10’da 1’i teklif üzerinde değişiklik yaparak onaylayabilir.
 • Büyük Genel Kurulan 1. Başkan, birinci başkan vekilleri, daire başkanları, üyeler, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay cumhuriyet başsavcı vekili katılabilir.
 • Oylarda eşitlik var ise, Başkanın kullanacağı oy ile çoğunluk sağlanmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!