Zimmet Suçu ne demektir? (TCK. Madde 247)

TCK Madde 247 Zimmet Nedir?

 • Görevinden dolayı zilyetliği kendisine devredilmiş olan veya korumak ve gözetimiyle yükümlü kılındığı malı kendisinin ve/veya başkasının zimmetine geçirmiş olan kamu görevlisi hakkında 5-10 yıl arasından hapis cezası verilir.
 • Suçun açığa çıkmamasına sağlamaya yönelik yapılacak hileli davranış sergilenmesi halinde, alacağı ceza 1/2 oranında artar.
 • Geçici süre kullandığı malı iade edilmek üzere suçun işlenmesi halinde, verilecek ceza 1/2 oranında indirilebilir.

Zimmet Suçu Kim tarafından işlenir?

 • Zimmet suçu kamu görevlisi tarafından işlenebilir.

Basit ve Nitelikli Zimmet Suçlarının cezası nedir?

 • Basit zimmet suçunun cezası 7-12 yıldır.
 • Nitelikli zimmet suçunun cezası 7.5-18 yıldır.

 

TCK Madde 247’nin Gerekçesi Nedir?

 • Kamu görevlisi, görevi dolayısıyla zilyetliği kendi tarafına devredilen malı, görevin gerektirdiği şekilde tasarrufta bulunabilir.
 • Göreviyle bağdaşmayan bir şekilde tasarrufta bulunması, bu malları kendi veya bir başkasının zimmetine geçirmesi suçtur.
 • Zimmet suçunun 2 konusu vardır. Taşınır veya taşınmaz malları kapsar.

Zimmet Suçu nasıl oluşur?

 • Zimmet suçunun oluşabilmesi için suç konusu malın zimmete geçirilmesi gerekmektedir.

Zimmet Suçunda Etkin Pişmanlık Nedir? (TCK Madde 248)

 • Soruşturma başlamadan, zimmete daha önceden geçirilen malın iade edilerek veya uğradığı zararın tazmin edilmesi durumunda, verilecek ceza 3/2 oranında indirilir.
 • Kovuşturma başlamadan, zimmete daha önceden geçirilen malın iade edilerek veya uğradığı zararın tamamen tazmin edilmesi durumunda, verilecek ceza 1/2 oranında indirilir.
 • Etkin pişmanlığın hükümden önce gerçekleşmesi durumunda, verilecek ceza 1/3 oranında indirilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!