Tebliğ, Şüpheli, Sanık nedir?

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda yer alan tanımları sizler için aşağıda açıkladık.

Tebliğ nedir?

Bildirme, duyurma, anlatma, yazılı bir emri, mahkeme yazısını ilgili şahsa teslim etme, imzasını alma.

Tebligat nedir?

Bir hukuki işlemin yetkili makamca, ilgili kişinin bilgisine sunulmak üzere, kanun ve usule uygun olarak yazı veya ilan ile bildirilmesi.

Şüpheli kimdir?

Soruşturma evresinde, suç şüphesi altında bulunan kişiye şüpheli denir.tebliğ nedir

Sanık nedir?

Okumaya devam et

Bölge Adliye Mahkemesi nedir?

Bölge Adliye Mahkemeleri kim tarafından kurulur?

  • Bölge Adliye Mahkemeleri (BAM) Hakimler ve Savcılar Kurulunun olumlu görüşü alınarak Adalet Bakanlığı tarafından kurulur.
  • Bölge Adliye Mahkemelerinin yargı çevrelerinin belirlenmesine, değiştirilmesine veya kaldırılmasına Adalet Bakanlığının önerisi üzerine HSK tarafından karar verilir.

Bölge Adliye Mahkemelerinin hangi kurullardan oluşur?

  • Başkanlık, ceza daireleri başkanlar kurulu, hukuk daireleri başkanlar kurulu, daireleri, bam  Cumhuriyet başsabcılığı, bam adalet komisyonu ve müdürlüklerden oluşur.

Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığı

  • Her BAM’da bir başkan bulunur. Başkanlık başkan ve yazı işleri müdürlüğünden oluşur.

Bölge Adliye Mahkemesi Daireleri nelerdir?bölge adliye mahkemesi

  • Hukuk ve Ceza dairelerinden oluşur. Her BAM’da en az 3 hukuk ve 2 ceza dairesi bulunur.
  • Dairelerden bir başkan ile yeteri kadar üye vardır.

Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı

Okumaya devam et

AIHM Başvuru

AİHM (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi)

1959 yılında İtalya’nın başkenti Roma’da kurulmuş olan Uluslararası bir mahkemedir.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Bireysel başvuru şartları nelerdir?

Öncelikle AIMH’e başvurmaya karar verdiğinizde, Mahkeme İçtüzüğü’nün 47. maddesine uygun olması gerekmektedir. Mahkeme İçtüzüğü’nün 1 ve 2. maddelerinde belirtilen belgeleri tam olarak sunmadığınız taktirde, başvurular incelenmez. Usulüne uygun yapılan tüm başvurular Mahkeme tarafından incelenir, ancak başvurunun kabul edileceği anlamına gelmemektedir.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Mahkeme İçtüzüğü (AIHM Madde 47)

1. Sözleşmenin 34. maddesine göre yapılan başvuru, Yazı İşleri Müdürlüğü’nün hazırladığı form ile yapılır. İstenilen kısımların ve aşağıdaki hususların eksiksiz doldurulması gerekmektedir.

(a) Başvuranın; adı, doğum tarihi, uyruğu, adresi tüzel kişi ise; tam adı, kurulma veya tescil tarihi ile sicil numarası ve resmi adresi eksiksiz doldurulmalıdır.

(b) Temsilci olacaksa; adı, adres, telefon ve faks numarası, e-posta, mesleği eksiksiz doldurulmalıdır.

Okumaya devam et

error: Content is protected !!