Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (TCK Madde 188)

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (TCK Madde 188) suçu nedir?

  • Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olacak şekilde ülke içerisinde satan, satışını arz eden ve başkalarına veren, sev eden, nakliye eden, depolayan, satın alan ve kabul eden ile bulunduran kişi,  yıldan az olmamak kaydıyla hapis 1000 günden 20000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Uyuşturucu veya uyarıcı madde verilen veya satılan kişi çocuk ise veren veya satan kişiye verilecek hapis cezası 15 yıldan az olamaz. (TCK md. 188 3. madde)

Uyuşturucu veya Uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal ve ihraç etme cezası nedir?

  • İmal, ithal veya ihraç eden kişi  20 yıldan 30 yıla kadar hapis ve 2000 günden 20000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılmaktadır.
  • Uyuşturucu veya uyarıcı madde ihracı diğer ülke açısından fiilen ithal olarak nitelendirilmesi dolayısı ile bu ülkede yapılan yargılamanın sonucunca hüküm olunan cezanın infaz edilen kısmı, Türkiye’de uyuşturucu veya uyarıcı madde ihracı dolayısı ile yapılacak yargılama sonucunda hüküm olunan cezadan mahsup edilmektedir.

Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin eroin, kokain, morfin, sentetik kannabinoid ve türevleri veya bazmorfin olması durumunda;

  • Okul, yurt, hastane, kışla veya ibadethane gibi tedavi, eğitim, askeri ve sosyal amaçla toplu olunan bina ve tesisler ile bunların varsa çevre duvarı, tel örgüsü veya benzeri engel, bariyer veya işaretlerle belirlenen sınırlarına 200 metreden yakın mesafe içerisindeki umumi veya açık yerlerde işlenmesi durumunda verilecek ceza yarı oranında arttırılır.

Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin üç veya daha fazla kişi tarafından işlenmesi halinde;

  • Verilecek ceza yarı oranında, suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi durumunda, verilecek ceza 1 kat arttırılır.

 

Üretimi resmi makamların iznine veya satışına yetkili tabip tarafından düzenlenen reçeteye bağlı olan ve uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi doğuran her türlü madde açısından da yukarıdaki hükümler uygulanır. Verilecek ceza yarısına kadar indirilebilir.

Uyuşturucu veya uyarıcı etki doğurmakla beraber üretiminde kullanılan ve resmi makamların iznine bağlı olan maddeyi ülkeye ithal eden, imal eden, satan, satın alan, sevk eden, nakleden, depolayan veya ihraç eden kişi, 8 yıldan az olmamak şartıyla hapis ve 1000 günden 20000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

Tabip, eczacı, diş hekimi, kimyager, sağlık memuru, laborant, ebe, hemşire, diş teknisyeni, hasta bakıcı, sağlık gizmeti veren, kimyacılık veya ecza ticareti ile iştigal eden kişi tarafından bu suçlar işlenirse verilecek ceza yarı oranından arttırılır.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!